compromiso clima laboral

Compromís: Aspectes a analitzar en una enquesta de clima laboral

Aquest article pretén mostrar les claus del model de clima laboral d’Openmet basat en EFQM. Dins del model 5F “Els 5 factors per avaluar el potencial humà i organitzatiu” el primer factor és el compromís.

compromísCompromís

El compromís està compost per tres grans indicadors que orienten les claus d’aquest factor. Aquests indicadors són: Estratègia i cultura, Implicació i Fidelitat.

1. Estratègia i cultura.

Aquest indicador ens ajudarà a entendre per una banda l’estratègia: si els nostres empleats coneixen els objectius de la companyia, el seu paper dins de la mateixa, si es percep que l’organització es refia en les persones i la visió sobre les perspectives de futur. Aquests punt es fonamental per entendre si “anem tots en la mateixa direcció”. La Cultura s’analitza a través de l’orientació al reconeixement per part de Direcció, l’alineació amb els objectius d’aquesta i el coneixement i adhesió als valors i la cultura de l’empresa.

 

2. Implicació.

És el segon indicador del factor Compromís. La implicació se centra en la visió directa, el propi treball, i la indirecta, l’organització. El coneixement dels objectius i la seva claredat i la predisposició al sobreesforç son els ítems que representen més bé aquesta visió directa. La sensació d’orgull de pertinença a la companyia i al propi departament són les claus de la implicació a nivell organitzacional.

 

3. Fidelitat.

En aquest indicador s’analitzen diversos ítems de caràcter general i que podem considerar claus i de més influència en el compromís. Per una banda, la percepció de bon lloc per a treballar i la conformitat amb el treball que realitzo com a empleat, i per altra banda, la recomanació als altres com a bons lloc per a treballar i la repetició en l’elecció de l’actual companyia.

En resum, el Compromís al model de clima laboral 5F se centra en aspectes estratègics de la companyia, la visió de futur de la companyia, l’adequació amb els valors i la cultura, la implicació amb el propi treball i amb l’organització, la fidelitat cap a l’organització, la prescripció a altres persones, i la percepció general de ser un bon lloc per a treballar.

Si voleu ampliar la informació sobre el model 5F de clima laboral, us recomanem aquest article creat per Openmet.

Més informació sobre clima laboral.

Similar Posts

Solucions de clima laboral – Article a Equipos&Talento.com Tothom sap de la importància d'aconseguir un excel·lent clima laboral per al bon funcionament de qualsevol empresa, en concret per al rendiment i bon feedback entre tots ...
Treballar desmotivat perjudica seriosament la salut : artícle equipos&... A Openmet sempre possem èmfasi a les empreses que assessorem i ajudem en el seu procés de gestió del clima laboral. En la importància  d'aconseguir tenir un equip sa i mo...
La nostra eina EmployeePS esmentada a equips&talento.com La nostra nova eina HR Analytics EmployeePS permet conèixer i avaluar el clima laboral i el engagement dels col·laboradors d'una empresa en temps real.EmployeePS es c...
Actualització del model de clima 5F d'Openmet 5 factors del potencial humà i organitzatiuVolem presentar-te la nova actualització del nostre model de Clima Laboral. Des de l'any 2003, treballem amb un model de cl...