Delegation

Delegar no és manar: Concepte i avaluació

La delegació és una de les competències necessàries en un Líder. Desenvolupar una bona delegació requereix molt més que fer una transferència de tasques i funcions.

Per a dur a terme una bona delegació, cal analitzar les aptituds, personalitat o experiència de les persones en qui es vol delegar algun deure. S’han de conèixer les qualitats i competències dels membres d’un equip per ser un bon líder.

D’altra banda, la persona que assigna responsabilitats ha d’indicar clarament el que espera i proveir al delegat les eines, l’ajuda i els fons necessaris per realitzar la seva tasca.

És molt important que qui delegui, ho faci atorgant autonomia i poder de decisió, confiant en les seves capacitats però sense deixar de proporcionar ajuda i suport quan la situació ho requereixi.

Només un líder que compleixi els requisits esmentats aconseguirà retenir i captar el millor talent per a l’organització, millorant el clima laboral d’aquesta i augmentant la productivitat i beneficis del negoci.

Per poder analitzar l’índex de delegació dins d’una companyia es necessita tenir eines de mesura i el posterior suport. Hi ha dues eines principals per conèixer aquest índex: l’Estudi de Clima Laboral i l’Avaluació per competències.

El Clima Laboral permetrà conèixer la delegació exercida pels diferents líders basant-nos en l’opinió de diferents col·lectius de referència. A més a més, el Clima laboral permet el coneixement de la percepció del lideratge en general, el compromís, la gestió del talent, l’eficiència organitzativa i la valoració dels factors higiènics.

L ‘avaluació per competències pot ajudar en una doble direcció. D’una banda definir les competències desitjades i per l’altre conèixer l’índex de desenvolupament de les mateixes. És un tipus d’avaluació més personal on a més d’analitzar la competència de delegació del líder es pot analitzar la resposta d’aquesta delegació per part dels diferents membres de l’equip.

Similar Posts

6 característiques importants d'un líder Els líders o les líders en qualsevol organització són una part fonamental, tant per motivar als col·laboradors com per aconseguir treure a l'equip endavant. Sense un bon ...
NPS i eNPS: Similituds, relacions i diferències Com a empresa especialitzada en analitzar feedback de persones, a Openmet realitzem molts projectes i enquestes d'avaluació de satisfacció o experiència de clients en els...
Identificació de talent humà. Els empleats "High-Potential"... En una organització és primordial tenir un control del talent humà dins de l'equip laboral que es gestiona, tant per a la presa de decisions, com per al futur del negoci....
Com decidir la freqüència de les enquestes Durant els últims anys, a Openmet estem assistint a un augment de la periodicitat amb què realitzem els projectes i estudis d’avaluació de clients o treballadors. Cada co...