Delegation

Delegar no és manar: Concepte i avaluació

La delegació és una de les competències necessàries en un Líder. Desenvolupar una bona delegació requereix molt més que fer una transferència de tasques i funcions.

Per a dur a terme una bona delegació, cal analitzar les aptituds, personalitat o experiència de les persones en qui es vol delegar algun deure. S’han de conèixer les qualitats i competències dels membres d’un equip per ser un bon líder.

D’altra banda, la persona que assigna responsabilitats ha d’indicar clarament el que espera i proveir al delegat les eines, l’ajuda i els fons necessaris per realitzar la seva tasca.

És molt important que qui delegui, ho faci atorgant autonomia i poder de decisió, confiant en les seves capacitats però sense deixar de proporcionar ajuda i suport quan la situació ho requereixi.

Només un líder que compleixi els requisits esmentats aconseguirà retenir i captar el millor talent per a l’organització, millorant el clima laboral d’aquesta i augmentant la productivitat i beneficis del negoci.

Per poder analitzar l’índex de delegació dins d’una companyia es necessita tenir eines de mesura i el posterior suport. Hi ha dues eines principals per conèixer aquest índex: l’Estudi de Clima Laboral i l’Avaluació per competències.

El Clima Laboral permetrà conèixer la delegació exercida pels diferents líders basant-nos en l’opinió de diferents col·lectius de referència. A més a més, el Clima laboral permet el coneixement de la percepció del lideratge en general, el compromís, la gestió del talent, l’eficiència organitzativa i la valoració dels factors higiènics.

L ‘avaluació per competències pot ajudar en una doble direcció. D’una banda definir les competències desitjades i per l’altre conèixer l’índex de desenvolupament de les mateixes. És un tipus d’avaluació més personal on a més d’analitzar la competència de delegació del líder es pot analitzar la resposta d’aquesta delegació per part dels diferents membres de l’equip.

Similar Posts

Com decidir la freqüència de les enquestes Durant els últims anys, a Openmet estem assistint a un augment de la periodicitat amb què realitzem els projectes i estudis d’avaluació de clients o treballadors. Cada co...
NPS i eNPS: Similituds, relacions i diferències Com a empresa especialitzada en analitzar feedback de persones, a Openmet realitzem molts projectes i enquestes d'avaluació de satisfacció o experiència de clients en els...
Quadres de decisió en estudis de clima laboral Anàlisi avançat del lideratge i el compromís Els quadres de decisió Importància – Valoració són una de les eines d'anàlisi de resultats més útils als estudis de clima la...
Gestió de conflictes en organitzacions Els conflictes són inherents al món laboral. Més que tractar d'evitar-los, els bons líders saben que el més important és aprendre a resoldre els conflictes de forma clara...