EmployeePS

“EmployeePS – Enquestes Pulse”: Conèixer i avaluar el clima laboral i engagement

Quantes vegades hem escoltat i llegit allò de… “els empleats més compromesos mostren millors actituds davant el dia a dia i millor adaptació als canvis”. I tanmateix, portem algun tipus de control sobre el compromís dels nostres equips?
La història d’ Openmet People ens demostra que, en un percentatge alt dels casos, les respostes a la pregunta que s’ha plantejat són d’aquest tipus: “Sí, nosaltres mesurem el clima laboral i el compromís”.

Avaluar periòdicament el clima laboral i l’engagement del teu equip, essencial.

Habitualment, les mesures que es realitzen solen ser cada dos anys, i abasten anàlisi molt complerts. No obstant això, les organitzacions tendeixen a experimentar canvis cada cop més ràpids i que poden repercutir en el compromís i la motivació dels treballadors.
Per això, a Openmet People creiem en la necessitat que es realitzi una avaluació contínua del compromís i el clima organitzacional com a tècnica de coneixement, de seguiment sobre certes accions i de detecció de possibles desviacions. Per això, hem desenvolupat una metodologia d’avaluació contínua que permet conèixer aspectes del clima organitzacional de l’empresa a curt termini i, a més a més, identificar i mesurar els elements claus del compromís dels treballadors.

 

Com conèixer l’engagement i la motivació dels col·laboradors en temps real?

Expliquem ara breument les fases que s’utlitzen en aquesta metodologia.

1. DISSENYAR EL PROCÉS

La primera és la fase de “disseny i adaptació del qüestionari”, en la qual se seleccionen les preguntes i KPIs pertinents, amb el suport d’ Openmet People i el seu model 5F de clima laboral com a referència.

El qüestionari té 1 o 2 preguntes fixes que actuen com a indicadors d’evolució. Les preguntes variables (entre 2 i 4) es confeccionen amb l’objectiu d’esbrinar aspectes d’interès específics de l’organització. Per exemple, analitzar l’impacte de la implantació d’una nova pràctica de comunicació transversal a través de preguntes relacionades amb comunicació entre departaments i col·laboració.

 

2. CONÈIXER EL FEEDBACK

A continuació, es durà a terme la segona fase. Consisteix en el coneixement del feedback dels nostres treballadors mitjançant qüestionaris electrònics.
La freqüència de llançament s’adapta en funció de les necessitats del client, i pot ser setmanal, quinzenal o mensual.
D’altra banda, aquesta activitat es duu a terme amb una mostra d’empleats d’un panell fix, és a dir, que repetirà de forma periòdica el qüestionari; o bé d’un panell aleatori i controlat, on se seleccionarà una mostra representativa a cada llançament.

 

3. ANALITZAR DADES

Durant el període d’emplenament de l’enquesta, el client pot accedir a Openmet Feedback Manager, l’entorn de resultats Business Intelligence, que facilita el seguiment en temps real tant de la participació com dels resultats.
El sistema permet dur a terme, de forma totalment intuïtiva i sense cap tipus de complexitat tècnica, l’anàlisi de resultats sobre la base de les preguntes definides prèviament. En treballar per indicadors, els resultats es presenten de forma executiva i és possible agregar resultats de períodes anteriors als actuals, per tal d’obtenir una visió tant específica d’un període concret com una visió general dels resultats agregats.

 

4. DECIDIR I ACTUAR

La fase final correspon a la comunicació dels resultats a les persones clau i la presa de decisions sobre possibles àrees d’actuació. En aquest punt, la segmentació demogràfica prèviament definida ens ajudarà a treballar d’una forma més enfocada per divisions, per lloc de treball o segons tipus de contracte.

 

Punts que cal tenir en compte sobre EmployeePS

Principals punts a tenir en compte a l’hora d’implantar aquest tipus de sistemes d’avaluació contínua:

– Disposar d’un sistema que permeti conèixer en temps real els resultats, així com obtenir una anàlisi avançada dels mateixos.
– El suport d’un partner amb expertise en clima laboral i compromís que pugui assessorar en la definició de preguntes, la interpretació de resultats i en possibles accions de millora.
Definir bé el panell d’enquestats i, en funció d’això, la freqüència dels qüestionaris.
Enfocar i diversificar les preguntes a cada onada.
– Una freqüència molt alta pot reduir, de forma considerable, el nombre de respostes i l’interès general en l’eina.
Treballar amb KPIs mitjans i alts permet analitzar de forma executiva els resultats i la identificació d’àrees de millora.
– Resulta útil treballar amb dades de segments com ara departaments, tipologies de llocs de treball, etc.
Disposar d’un benchmarking tant intern com a extern.
– La possibilitat d’accés als resultats per part dels gestors d’equips.
– Un disseny atractiu de l’enquesta electrònica ajuda a la participació.

 

EmployeePS és la metodologia d’avaluació ideal per a empreses enfocades en els seus col·laboradors, en convertir-se en una eina tecnològica de consultoria que avalua, alhora, tant aspectes clau del clima laboral de l’organització com el compromís i motivació dels treballadors, facilitant una ràpida detecció i actuació en possibles àrees crítiques.

I vosaltres, Què n’opineu de la importància de conèixer l’engagement i motivació dels empleats d’una empresa?

Similar Posts

8 CLAUS PER FOMENTAR UN BON CLIMA LABORAL A Openmet sempre posem èmfasi en que perquè les organitzacions progressin, és fonamental treballar en generar un bon clima laboral. Un ambient de treball positiu contribu...
7 punts a tenir en compte per fomentar el bon ambient dins d'una ... “Una convivència òptima és fonamental per aconseguir un bon clima laboral, perquè estar a gust tots els que compartim jornada ens ajuda al fet que siguem més innovadors i...
Resultats de l'enquesta COVID-19 No Surrender Què opinen els treballadors durant la crisi del COVID-19? A començaments d’Abril del 2020 vam crear l’enquesta gratuïta No Surrender per tal que les organitzacions rebes...
Què podem fer per millorar el clima laboral en la nostra organització?... Fa diversos anys un directiu d'una pime del sector tecnològic em va preguntar:Què podem fer per millorar el clima laboral en la nostra organització després d'aquests ...