Noticias Clima Laboral

Macroestudi de clima laboral 2011– 2013 Openmet

Vuit de cada deu espanyols estan contents amb el treball que realitzen, segons Openmet People. Estudi Clima laboral

El 79% dels espanyols els agrada el treball que realitzen, el 75% afirma sentir-se implicat i el 71% està orgullós de la seva empresa, segons les conclusions que es desprenen de l’estudi sobre clima laboral elaborat per Openmet People.

D’aquesta manera, l’informe assegura que “independentment de l’ambient laboral, sigui bo o amb carències importants, la satisfacció dels treballadors amb el treball que realitzen es manté en percentatges alts, cosa que indica que els factors externs a l’empleat són els principals eixos per la motivació o desmotivació dels treballadors.

No obstant, l’estudi també destaca que el 59% considera que no reben un salari ajustat al seu esforç, interès i dedicació; i un 54% reconeix l’existència de favoritismes entre els treballadors respecte el salari i les promocions.

Així doncs, per els treballadors, l’increment del salari i els beneficis socials són els dos aspectes més importants i més sol·licitats. A aquests els segueix la conciliació de la vida professional i familiar, amb una flexibilitat horària com una de les polítiques més demanades.

Entre les demandes dels treballadors també destaquen una millora en la comunicació entre departaments i àrees per facilitar els processos i aconseguir una major efectivitat, així com el desenvolupament professional i la falta de reconeixement per part dels superiors.

En aquest sentit, el 43% dels empleats afirmen acordar amb el seu superior directe el pla de formació en funció del seu pla de desenvolupament dins de la companyia i el 44% manifesten poder treballar de forma periòdica amb el seu superior en el pla de desenvolupament de la seva carrera professional.

Finalment, el 51% considera que té oportunitats de formació i entreteniment, cosa que els permetrà assumir majors responsabilitats. Un 52% considera que la formació que reben és coherent amb les seves necessitats formatives.

Aquest article s’ha publicat en varis medis, entre d’altres:

Expansió

ABC

Equipos y Talento

Més informació sobre el clima laboral.

Similar Posts

Actualització del model de clima 5F d'Openmet 5 factors del potencial humà i organitzatiuVolem presentar-te la nova actualització del nostre model de Clima Laboral. Des de l'any 2003, treballem amb un model de cl...
Tot el que succeeix i vol saber sobre la situació real de la seva empr... Les enquestes de clima laboral donen a conèixer la situació real dels treballadors i com qualsevol eina de mesura, és necessari tenir en compte aspectes previs, durant y ...
La gestió intel.ligent del clima laboral – Part 2 Article publicat a RRHH Digital.Xavier Juanico, Openmet Group A més a més de les complexitats inherents a la gestió de les persones, aquests problemes no han facilita...
Quadres de decisió en estudis de clima laboral Anàlisi avançat del lideratge i el compromís Els quadres de decisió Importància – Valoració són una de les eines d'anàlisi de resultats més útils als estudis de clima la...