Noticias Clima Laboral

Macroestudi de clima laboral 2011– 2013 Openmet

Vuit de cada deu espanyols estan contents amb el treball que realitzen, segons Openmet People. Estudi Clima laboral

El 79% dels espanyols els agrada el treball que realitzen, el 75% afirma sentir-se implicat i el 71% està orgullós de la seva empresa, segons les conclusions que es desprenen de l’estudi sobre clima laboral elaborat per Openmet People.

D’aquesta manera, l’informe assegura que “independentment de l’ambient laboral, sigui bo o amb carències importants, la satisfacció dels treballadors amb el treball que realitzen es manté en percentatges alts, cosa que indica que els factors externs a l’empleat són els principals eixos per la motivació o desmotivació dels treballadors.

No obstant, l’estudi també destaca que el 59% considera que no reben un salari ajustat al seu esforç, interès i dedicació; i un 54% reconeix l’existència de favoritismes entre els treballadors respecte el salari i les promocions.

Així doncs, per els treballadors, l’increment del salari i els beneficis socials són els dos aspectes més importants i més sol·licitats. A aquests els segueix la conciliació de la vida professional i familiar, amb una flexibilitat horària com una de les polítiques més demanades.

Entre les demandes dels treballadors també destaquen una millora en la comunicació entre departaments i àrees per facilitar els processos i aconseguir una major efectivitat, així com el desenvolupament professional i la falta de reconeixement per part dels superiors.

En aquest sentit, el 43% dels empleats afirmen acordar amb el seu superior directe el pla de formació en funció del seu pla de desenvolupament dins de la companyia i el 44% manifesten poder treballar de forma periòdica amb el seu superior en el pla de desenvolupament de la seva carrera professional.

Finalment, el 51% considera que té oportunitats de formació i entreteniment, cosa que els permetrà assumir majors responsabilitats. Un 52% considera que la formació que reben és coherent amb les seves necessitats formatives.

Aquest article s’ha publicat en varis medis, entre d’altres:

Expansió

ABC

Equipos y Talento

Més informació sobre el clima laboral.

Similar Posts

7 Claus i pràctiques per a la millora del clima organitzacional Buscar l'excel·lència i millorar en aspectes de clima organitzacional és primordial avui dia, i no ens cansarem de dir-ho, per al bon funcionament d'un negoci.En 2013...
Gestió de conflictes en organitzacions Els conflictes són inherents al món laboral. Més que tractar d'evitar-los, els bons líders saben que el més important és aprendre a resoldre els conflictes de forma clara...
Actualització del model de clima 5F d'Openmet 5 factors del potencial humà i organitzatiuVolem presentar-te la nova actualització del nostre model de Clima Laboral. Des de l'any 2003, treballem amb un model de cl...
Compromís: Aspectes a analitzar en una enquesta de clima laboral Aquest article pretén mostrar les claus del model de clima laboral d'Openmet basat en EFQM. Dins del model 5F "Els 5 factors per avaluar el potencial humà i organitzatiu"...