Satisfacció de clients

Al·lèrgics a les cues en els comerços. Satisfacció de clients

A Openmet realitzem investigació de mercats i diagnòstic de la satisfacció de clients i la seva experiència per ajudar a empreses a créixer mitjançant una correcta avaluació i assessoria, i conèixer i entendre millor el seu principal actiu.

Tot això, és essencial per a la bona presa de decisions en les accions d’un negoci.

Oferim: estudis de satisfacció de clients, avaluació de l’experiència del client, estudis del perfil del client, avaluació de la qualitat del servei i estudis de mercat per conèixer i gestionar el feedback dels clients d’un negoci.

Satisfacció de clients

Amb la finalitat de justificar que aquests estudis són molt importants per al bon funcionament i la bona marxa d’una empresa, volem fer un esment especial a un article publicat en “el Periódico” sobre l’èxit en la conversió de venda en els comerços i com això està lligat a les aglomeracions en caixa.

Segons estadístiques, un 5% dels clients desisteixen d’efectuar una compra si hi ha aglomeracions en caixa. Una dada curiosa però interessant tenir coneixença per posar remei a aquest tall en el procés de conversió de venda.

En l’article: “Al·lèrgics a les cues en els comerços” podem veure un gràfic sobre els motius per triar una tenda per comprar. D’ell remarquem que un 31% tria el seu comerç si es pot comprar de forma fàcil i ràpida i un 11% ho decideix en funció si hi ha cua per pagar. Estadístiques que reforcen un fenomen social que viu en la nostra societat, i que ho esmenta Antonio del Cerro (professor de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona) com és la immediatesa, el voler-ho tot aquí, ara i ràpid.

 

Enfront d’aquesta avaluació i diagnòstic del sector, les grans superfícies no han esperat a implementar mesures per solucionar aquesta pèrdua de vendes a causa de les cues en els comerços. Supermercats com el del Corte Inglés o Mercadona han instal·lat noves polítiques en el seu dia a dia com afegir caixes ràpides i d’ autopagament o habilitar caixes quan hi ha tres clients esperant el seu torn en una caixa, respectivament.

Si vols llegir l’article complert, pots fer-ho aquí.

Si vols conèixer més la nostra línia de negoci Openmet Customers, on podràs llegir articles referents a enquestes, estudis de mercat i recerca sobre la satisfacció de clients, pots fer clic aquí.

Similar Posts

Anàlisi de Gaps per a Satisfacció de clients Bastants estudis d'avaluació de la satisfacció dels clients segueixen un mateix patró de funcionament, que a grans trets podríem resumir en les següents fases:Defin...
Consideracions en dissenyar enquestes electròniques Tots ens sentim capaços de dissenyar enquestes. Molts ho fan bé, però no sempre les enquestes que dissenyem acaben complint amb el seu propòsit. En aquest article proporc...
Com decidir la freqüència de les enquestes Durant els últims anys, a Openmet estem assistint a un augment de la periodicitat amb què realitzem els projectes i estudis d’avaluació de clients o treballadors. Cada co...
Enquesta de satisfacció: com triar el tipus més convenient per a cada ... Quan els nostres clients ens demanen ajut per a realitzar els seus projectes d’avaluació de la satisfacció o experiència dels seus clients, hi ha un primer aspecte import...