Política de privacitat

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web és:
OPEN MET, S.L. (en endavant, “OPEN MET”), amb domicili al c / Gran Via de les Corts Catalanes, 523 3r 1a, 08011 Barcelona i correu electrònic de contacte info@openmet.com. Les dades personals facilitades a OPEN MET s’utilitzaran per:

1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i / o serveis a través d’aquest Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

2. Atendre les sol·licituds d’informació i / o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

3. Mantenir informat l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de OPEN MET. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a aquest efecte en el Lloc Web i podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@openmet.com o bé mitjançant escrit dirigit a OPEN MET, c / Gran Via de les Corts Catalanes, 523 3r 1a, 08011 Barcelona.

4. En cas d’enviament de currículum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per l’Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud d’ocupació i, si és el cas, permetre optar a un lloc de treball en OPEN MET. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuari revoqui el seu consentiment o fins passats 24 mesos des de la seva recepció.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l’usuari sigui una persona física, el consentiment i / o l’execució del contracte quan l’interessat sigui part del mateix, i b) quan l’usuari representa una persona jurídica, el consentiment i / o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim. En aquest últim cas, l’usuari es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula. Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. A més podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica en línia, hosting, serveis SaaS com CRM / ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. OPEN MET podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió). L’interessat podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a info@openmet.com o bé mitjançant escrit dirigit a OPEN MET, c / Gran Via de les Corts Catalanes, 523 3r 1a, 08011 Barcelona. En els tractaments la legitimació es basi en el consentiment, l’Usuari té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. L’informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de formalitzar o donar compliment a l’objecte del contracte.