estudis de clima laboral
avaluació per competències
assessments
Employee Pulse Survey
formació

Diagnòstic i gestió de Recursos Humans

Filosofia Openmet People

Openmet People és la línia de RRHH d’Openmet Group.
El nostre objectiu és ajudar les empreses a créixer a través de la correcta medició, l’assessoria en la presa de decisions i el diagnòstic de l’opinió del recurs més valuós de qualsevol empresa: les persones que hi treballen.

Com us podem ajudar?

Des d’Openmet People t’ajudem a gestionar i diagnosticar gran part de la informació clau per al bon funcionament del capital humà de la companyia.
Des d’Openmet People t’ajudem a maximitzar l’èxit en els teus projectes gràcies a la combinació de la nostra experiència, know-how i de la millor plataforma d’Enterprise Feedback Management: E-Survey (enquestes electròniques) + KPIs (quadres de comanament i indicadors) + Business Intelligence (entorn d’anàlisi de resultats).

openmet people

ESTUDIS DE CLIMA LABORAL

Què és?

Un estudi de clima laboral permet, a través de l’opinió dels empleats, conèixer la pecepció general de l’organització en un moment concret.
Conèixer l’opinió dels empleats ens ajuda a saber què hem de millorar i generar una empresa més innovadora i competitiva.

Saber més sobre Estudis de Clima laboral

estudis de clima laboral
estudis de clima laboral

AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES

Què és?

L’avaluació per competències és un procés que ens permet conèixer les competències dels treballadors mitjançant la seva autoavaluació i l’avaluació de les persones amb qui es relaciona. Permet adaptar de forma dinàmica les competències de les persones a les necessitats de l’organització; és a dir, ajuda a gestionar-es i a alinear les competències dels RRHH amb les necessitats de l’empresa.

Saber més sobre l’Avaluació per competències

ASSESSMENTS / AVALUACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

Què és?

La formació de les persones de l’empresa és un dels punts que poden crear avantatges competitius per a la teva empresa. La formació continuada és una de les claus d’èxit del negoci. L’avaluació de les necessitats formatives pot partir de dos escenaris diferents: la detecció de necessitats formatives (a través d’assessments, exàmens, avaluacions competencials, etc.) o l’impacte de la formació en els RRHH i l’organització.

Saber més sobre Assessments / Avaluació de necessitats formatives

assessments
assessments

Employee Pulse Surveys

Què és?

Openmet EmployeePS és una eina tecnològica i de consultoria que mesura, de forma periòdica, tant el clima laboral de la organització com l’engagement dels treballadors. D’aquesta manera, proporcionem a les empreses una metodologia idònia per a la detecció i actuació davant de possibles conflictes inesperats i àrees crítiques. Openmet EmployeePS és un mètode d’avaluació excel·lent per a totes aquelles empreses que desitgin millorar l’enfocament cap als seus col·laboradors, mantenint amb ells un feedback constant.
Saber més sobre Employee Pulse Survey

DIAGNÒSTIC D’EQUIPS COMERCIALS

Què és?

La força de vendes és un dels pilars fonamentals de qualsevol companyia. Mantenir un equip comercial motivat i format és primordial per a aconseguir els objectius que l’empresa es marca.

Saber més sobre Diagnòstic d’ Equips Comercials

diagnòstics d'equips comercials

També hem treballat en projectes a mida de

Disseny i aplicació d’enquestes per a diagnosticar diversos processos interns de les companyies. Tenim experiència en sectors como salut, farmacèutic, tecnològic…
L’avaluació de la formació és un procés en el qual es mesuren diferents aspectes de la fase posterior de la formació. Aquest procés pretén mesurar l’impacte que ha tingut la formació dins de la companyia i a nivell individual. Pitja aquí si en vols saber més detalls.
Valors empresarials: Disseny i execució del diagnòstic sobre la percepció dels empleats sobre les polítiques de RSC i projectes per a la definició dels valors de la companyia de forma participativa
Realizació de diagnòstics sobre la percepció d’igualtat i conciliació de vida professional i personal en diverses empreses de sectors com alimentació, banca, distribució, industrial, mútues, assegurances… Disseny d’un model de diagnòstic adaptar a les companyies i execució de totes les fases del projecte.
Anàlisi de l’estil de lideratge de les persones que tenen altres persones al seu càrrec mitjançant el model de lideratge situacional. Hem realitzat aquest tipus de projectes a empreses del sector d’alimentació, farmacèutic, mútues, indústria automòbil…
Disseny i aplicació del model d’innovació d’Openmet People a tots els empleats de la companyia amb fi de conèixer l’experiència diària, les necessitats, les idees o suggeriments sobre diversos àmbit d’interès de la companyia amb la intenció de millorar l’eficiència i fomentar la innovació i el progrés.
Relació de diversos estudis d’àmbits diferents per a facilitar la presa de decisions a partir de les les correlacions existents. Estudi sobre la relació de la satisfacció dels clients i la dels empleats al centre de treball al sector de retail.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Barcelona / Madrid

902 876 979 - info@openmet.com

Central Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes 523, 3-1

(08011) Barcelona

Madrid

José Antonio 24

(28410) Madrid - Manzanares el Real

Nom i cognom (obligatori)

Càrrec (obligatori)

Empresa (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Email (obligatori)

País (obligatori)

Missatge