Openmet People

Avaluació i gestió estratègica de l’entorn de treball, compromís i cultura organitzacional

A Openmet People som experts en processos de feedback i avaluacions. T’ajudem a construir una organització millor i més eficient, amb les persones en el focus de la teva estratègia. T’assessorem per a prendre les decisions que faran a la teva empresa millor.

openmet people

Diagnòstic, consultoria i gestió de Recursos Humans a través de la nostra línia de negoci Openmet People

Clima Laboral i compromís

Clima Laboral i compromís

L'avaluació de les opinions, percepcions i experiències de l'equip humà de l'organització és la base sobre la qual construir una empresa més eficient, innovadora i competitiva.

+ info
Avaluació per competències i 360º

Avaluació per competències i 360º

L'avaluació per competències és un procés que permet conèixer les competències dels treballadors mitjançant l'autoavaluació i l'avaluació de les persones amb les quals es relaciona. Permet adaptar de manera dinàmica les competències de les persones a les necessitats de l'organització; això és, ajuda a alinear i gestionar entre competències dels RH i les necessitats de l'empresa.

+ info
Cultura organitzacional

Cultura organitzacional

Avaluació, auditoria i gestió de la cultura organitzacional. Som experts en cultura organitzacional. T'ajudem a construir, avaluar i gestionar la cultura de la teva organització.

+ info
Employee Pulse Survey

Employee Pulse Survey

Openmet EmployeePS és una eina que combina programari i consultoria per a mesurar, de manera periòdica, tant el clima laboral de l'organització com el engagement dels treballadors. D'aquesta manera, proporcionem a les empreses una metodologia idònia per a la detecció i actuació davant conflictes inesperats i àrees crítiques. Openmet EmployeePS és un mètode d'avaluació excel·lent per a aquelles empreses que desitgin millorar l'enfocament cap als seus col·laboradors mantenint amb ells un feedback constant.

+ info
Avaluació del Lideratge

Avaluació del Lideratge

Som experts a avaluar i gestionar el lideratge organitzacional. Augmenti la seva productivitat i eficiència per aconseguir més rendibilitat a l'organització.

+ info
Avaluació de la formació

Avaluació de la formació

L'avaluació de la formació és un procés en el qual es mesuren diferents aspectes de la fase posterior de la formació. Aquest procés pretén mesurar l'impacte que ha tingut la formació dins de la companyia i a nivell individual als professionals. L'avaluació de la formació es realitza sobre la base de models d'avaluació basats en metodologies tipus Kirkpatrick o Bersin.

+ info
Resiliència organitzativa

Resiliència organitzativa

T'ajudem a avaluar i aconseguir una organització més resilient, que sàpiga desembolicar-se i prosperar de manera saludable i sostenible en el nostre món incert, complex, accelerat i disruptiu.

+ info
Assessments i diagnòstics

Assessments i diagnòstics

La capacitació de les persones que formen part dels RH de la teva empresa és un dels punts que poden marcar la diferència com a empresa competitiva. La formació continuada és una de les claus de l'èxit del negoci. L'avaluació de les necessitats formatives pot partir de dos escenaris diferents: la detecció de necessitats formatives (mitjançant assessments, exàmens, avaluacions competencials, etc.) o l'impacte de la formació en les persones i l'organització.

+ info
Formació

Formació

Dissenyem a mida i executem les accions formatives amb una total orientació a resultats. La immediata i efectiva aplicació a la tasca de l'après i reflexionat en els tallers és el nostre signe d'identitat.

+ info

També hem treballat en projectes a mida de

Disseny i aplicació d’enquestes per a diagnosticar diversos processos interns de les companyies. Tenim experiència en sectors com a salut, farmacèutic, tecnològic…

Realitzem les enquestes psicosocials a treballadors de manera electrònica i proporcionem el fitxer excel csv amb les respostes (necessari per a mètodes FPSICO de INSST o COPSOQ – PSQCAT)

Realització de diagnòstic sobre la percepció d’igualtat i conciliació vida professional i personal en diverses empreses de sectors com a alimentació, banca, distribució, industrial, mútues, segurs… Disseny d’un model de diagnòstic adaptat a les companyies i execució de totes les fases del projecte.

  • Formació en Lideratge
  • Formació en Clima laboral
  • Formació en Gestió per competències
  • Formació en Acompliment
  • Formació en Objectius i Plans

Valors empresarials: Disseny i execució del diagnòstic sobre la percepció dels empleats sobre les polítiques de RSC i projectes per a la definició dels valors de la companyia de manera participativa

La força de vendes és un dels pilars fonamentals de qualsevol companyia. Diagnosticar per a descobrir oportunitats de millora i mantenir un equip comercial motivat i format és primordial per a la consecució dels objectius.


Blog

Si vols conèixer més, a Openmet Group redactem articles propis per ajudar-te a fer créixer el teu negoci

El model 4C d’Openmet

El model 4C d’Openmet

Cultura corporativa, descobrint l’ànima de l’organització Openmet ha tornat a marcar el ritme en la gestió organitzativa amb el seu Model 4C de Cultura corporativa. Aquest enfocament integral ens permet…

Transformant l’Experiència Laboral

Transformant l’Experiència Laboral

L’evolució del Model 5F de Clima Laboral d’Openmet El canvi constant que viuen les organitzacions exigeix una adaptació constant per garantir que aquestes continuïn sent rellevants i efectives. A Openmet…

Com motivar als treballadors/es

Com motivar als treballadors/es

Saber motivar als treballadors/es és una tasca fonamental per a qualsevol empresa que busqui un alt rendiment i un clima laboral saludable. Quan les persones se senten motivades, augmenta el…

Com podem ajudar-te?

Des d’Openmet People t’ajudem a gestionar i diagnosticar gran part de la informació clau per al bon funcionament del capital humà de la companyia.
T’ajudem a maximitzar l’èxit en els teus projectes gràcies a la combinació de la nostra experiència, know-how i software.

Per què no comencem?