Transformant l’Experiència Laboral

Clima Laboral Openmet People
clima laboral 5F openmet

L’evolució del Model 5F de Clima Laboral d’Openmet

El canvi constant que viuen les organitzacions exigeix una adaptació constant per garantir que aquestes continuïn sent rellevants i efectives. A Openmet People, líders en la recerca i desenvolupament d’eines de mesura del clima laboral, hem fet un pas cap a l’evolució amb canvis significatius en el nostre reconegut Model 5F de Clima Laboral. Aquestes actualitzacions representen una transformació completa que inclou des de la utilització d’un llenguatge inclusiu a les enquestes i la integració d’una perspectiva cultural, fins a la creació de categories per a empreses exitoses. En aquest article, explorarem detalladament els canvis i com estan impulsant la millora contínua al món del clima laboral.

Redacció Inclusiva

La primera i més evident transformació en el Model 5F és la redacció inclusiva. Reconeixem la importància d’un llenguatge que reflecteixi la diversitat i la igualtat. Aquesta actualització no només implica un canvi en els pronoms i termes utilitzats, sinó que representa un compromís ferm amb la construcció d’entorns laborals inclusius on totes les persones se sentin representades i valorades.

Actualizació del Benchmark

Hem portat l’anàlisi del clima laboral un pas més enllà actualitzant el seu Benchmark. Aquest nou estàndard reflecteix les tendències i expectatives actuals del mercat laboral, permetent a les empreses no només avaluar el seu rendiment en relació amb els seus competidors directes, sinó també anticipar-se i adaptar-se a les demandes futures. L’actualització del Benchmark és una eina valuosa per a aquelles organitzacions que busquen destacar en un entorn empresarial en constant evolució. El nou Benchmark compta amb l’avaluació realitzada a més de 125 organitzacions entre 2016 i 2022 i representa a més de 100.000 treballadors/es.

Categorizació d’Empreses Exitoses

Una incorporació destacable al Model 5F és la categorització d’empreses exitoses. Hem introduït criteris específics per identificar i reconèixer les organitzacions que, a més de mantenir un clima laboral saludable, també demostren un rendiment sostenible al llarg del temps, és a dir, aquelles empreses que tenen el CAGR positiu (facturació anual acumulada positiva) des del 2017 i, alhora, tenen beneficis. Aquesta categorització no només demostra l’estreta relació entre cuidar el clima laboral i l’èxit empresarial, sinó que també serveix com a font d’inspiració per a altres empreses que aspiren a assolir nivells més alts d’èxit sostenible.

Noves Preguntes i Indicadors

La millora contínua és la pedra angular del Model 5F, i la introducció de noves preguntes i indicadors reflecteix aquest compromís. Hem treballat per desenvolupar preguntes més precises i rellevants. Aquestes preguntes no només proporcionen una imatge més detallada del clima laboral, sinó que també serveixen com a guia estratègica per a la implementació de canvis específics i orientats a resultats. Preguntes sobre sostenibilitat, igualtat i salut laboral s’han afegit al nostre model.

Integració d’una Perspectiva Cultural

Potser un dels canvis més innovadors és la integració d’una perspectiva cultural en el Model 5F. Reconeixem que la cultura organitzativa està modelada per diverses influències culturals, i ara incorporem preguntes específiques per avaluar i millorar l’alienació cultural. Aquesta addició reconeix el fet que el clima es marca en una cultura i permet identificar alienacions i contradiccions.

Nova pregunta eNPS, identificació del perfil de detractors/detractores

L’eNPS sense cap mena de dubte segueix sent el millor indicador per identificar la lleialtat i el compromís de la plantilla. Fer dels treballadors/es ambaixadors de la marca és una estratègia exitosa pels seus notables avantatges. És per aquesta raó que hem inclòs una nova pregunta per a aquest indicador que ens permeti delimitar encara més el perfil dels treballadors/es però aquesta vegada dels “detractors/detractores”, és a dir, aquelles persones que puntuen per sota de 6 a la pregunta “¿Recomanaries l’organització a un/a amic/ga o familiar per treballar?” Això ens donarà informació valuosa per identificar aquells aspectes a millorar i en el millor dels casos frenar la fugida de talent.

Reforçant el Vincle Treballador/Treballadora-organització, el principal benefici de la transformació

Aquests canvis representen una nova etapa en l’avaluació del clima laboral. Les empreses que adopten el nostre Model 5F actualitzat es beneficien d’una comprensió més profunda i precisa de la seva cultura organitzativa. Això, a més, reforça la connexió entre els treballadors/es i l’organització, millorant la retenció del talent, augmentant la productivitat i fomentant un entorn laboral positiu.

L’evolució del Model 5F de Clima Laboral és una revisió profunda; és un testimoni del compromís continu amb l’excel·lència i l’adaptació al canviant panorama organitzacional. Abraçant aquests canvis, les organitzacions no només es mantenen a la vanguarda en la gestió del clima laboral, sinó que també estableixen l’estàndard per a un futur laboral més inclusiu, sostenible i culturalment enriquidor.

Com podem ajudar-te?

Des d’Openmet People t’ajudem a gestionar i diagnosticar gran part de la informació clau per al bon funcionament del capital humà de la companyia.
T’ajudem a maximitzar l’èxit en els teus projectes gràcies a la combinació de la nostra experiència, know-how i software.

Per què no comencem?