La gestió intel.ligent del clima laboral – Part 1

Clima Laboral Openmet People
Motivación empresarial

Article publicat a RRHH Digital. Xavier Juanico, Openmet Group 

En la seva excepció més comú, els estudis de clima laboral intenten explicar les causes subjacents per les quals les persones de la nostra empresa estan motivades i/o satisfetes. Aquesta informació és de vital importància per a les empreses, ja que existeix una forta relació entre els resultats econòmics d’aquestes i la motivació i satisfacció dels seus treballadors. 

D’aquesta manera, la avaluació i gestió del clima laboral s’ha convertit amb el temps en un component essencial per la correcta gestió de les empreses i com a tal, forma part de les metodologies de gestió empresarial més reputades en l’actualitat (Balanced Scorecard, EFQM, etc.).

D’acord amb aquestes metodologies, la gestió del clima laboral no ha de ser un fet aïllat, sinó que ha d’estar relacionat amb la gestió de tota la resta d’àrees de l’empresa, buscant en la seva gestió una intencionalitat associada a l’estratègia empresarial. és a dir, a més a més d’avaluar el clima laboral, la nostra empresa ha d’intervenir en ella per a gestionar-la, amb la intenció de modificar-la de la manera que més ens convingui.

Així doncs, una vegada tenim els resultats que ens expliquen la situació actual, podrem planejar quin ha de ser “el clima objectiu” que desitgem per el futur, i així poder incidir en els factors determinants al llarg d’exercicis successius de manera que ens portin a l’objectiu previst. cada cert període de temps (per exemple un any) adaptarem els objectius i corregirem el rumb a seguir d’acord amb l’avaluació i estratègia de l’empresa.

 

Cicles de gestió 

la metodologia de gestió de clima laboral que hem mencionat, el clàssic cicle de gestió Planificar – Executar – Diagnosticar – Reaccionar i Actuar, és molt semblant al que podem utilitzar per a gestionar el pressupost econòmic del pròxim any, amb la seguretat que, en el cas del clima laboral, estarem tractant amb element intangibles que no es poden mesurar, interpretar ni manejar de la mateixa manera que ho utilitzem en el vessant “tangible” de l’empresa.

Quant intentem aplicar aquest cicle de gestió de clima laboral ens trobem amb algunes dificultats, i se’ns pot presentar varis problemes, entre els qual cal destacar els següents:

  •  Una bona planificació requereix poder desenvolupar objectius, i és difícil crear bons objectius per als actius intangibles. És habitual tenir objectius del tipus “Augmentar la motivació dels comandaments intermedis”, un objectiu que seria considerat poc concret en el vessant tangible. Hauria de ser possible concretar al màxim l’objectiu i aconseguir que fos “Augmentar en un 20% la motivació dels comandaments intermedis de la delegació Sud durant els pròxims 6 mesos”.
  • Diagnosticar els efectes causats per l’execució dels plans és una tasca difícil, degut a que el seu efecte en les persones no és fàcilment mesurable. L’avaluació del clima laboral requereix la interacció amb moltes persones i la interpretació i integració de totes les seves dades. és difícil diseccionar aquesta complexa ret de dades i convertir-la en dades tangibles i numèriques sobre les que es pugui establir un diagnòstic clar. No obstant, un bon diagnòstic hauria de permetre’ns, per exemple, saber que la satisfacció dels treballadors de Màrqueting ha augmentat en un10% gracies a la inversió de 60.000€ que es va realitzar en els mitjans i eines que s’utilitzaven.

La reacció requereix, cóm a pas previ, una bona comprensió del diagnòstic. Un bon diagnòstic requereix integrar molta informació, degut a la naturalesa del clima laboral en la que la informació és la suma de les percepcions i opinions de moltes persones sobre molts elements dispersos (en el cas més obvi, moltes preguntes de molts qüestionaris de clima completats per moltes persones). Hauria de ser possible tenir un accés ràpid i universal a eines clau per a la comprensió, gestió i diagnòstic empresarial cóm ho són els quadres de comandament, indicadors clau i evolucions. Els directius no poden perdre el temps revisant els resultats 100 preguntes. necessiten informació més agregada.

Més informació sobre el clima laboral.