La gestió intel.ligent del clima laboral – Part 2

Clima Laboral Openmet People
Clima Laboral positivo - satisfacción clientes

Article publicat a RRHH Digital.Xavier Juanico, Openmet Group 

A més a més de les complexitats inherents a la gestió de les persones, aquests problemes no han facilitat la completa integració del clima laboral –  i de tants altres actius intangibles – en el cicle de gestió de les empreses.

Degut a aquests problemes, la gestió del clima laboral en les empreses és encara un procés complicat, lent, i freqüentment car, degut a que la majoria de les ocasions es requereix una gran intervenció humana per pal·liar les ineficiències del procés, o sigui que aquesta gestió acostuma a ser ineficient, incompleta o directament inexistent.

L’impacte de la tecnologia en la gestió del clima laboral 

La tecnologia actual està canviant radicalment aquest escenari. Avui en dia és possible trobar al mercat eines que permetin solucionar els problemes presentats anteriorment. Aquestes eines es caracteritzen per la seva capacitat d’integrar diferents fases del cicle de gestió sota una mateixa solució, de manera que és possible automatitzar totes o part de les següents fases, totes elles necessàries per a una correcta gestió del clima laboral.

  • Captura i digitalització de dades, a través d’enquestes de clima laboral electròniques.
  • Tangibilització de les dades del clima laboral, cosa que permet mostrar els resultats de manera numèrica.
  • Comprensió i diagnòstic del clima laboral, a través de la creació automàtica d’indicadors clau i de quadres de comandament, associant models numèrics a les respostes.
  • Visualització avançada dels resultats, que inclou comparatives entre enquestes i evolucions històriques del clima laboral.
  • Compartició de resultats, a través de medis electrònics o informes directius automàtics.

Tot i que la intervenció humana continuarà sent necessària per a dissenyar les avaluacions i analitzar i contextualitzar els resultats, aquestes eines ens permeten usar un cicle de gestió per al clima laboral de manera fàcil, ràpida i aun cost realment baix.

Gestió intel·ligent del clima laboral 

Gràcies a aquestes eines, en l’actualitat podem gestionar el clima laboral de manera intel·ligent, aplicant una metodologia i sistemàtica molt semblant a la que fem servir per altres actius tangibles. La possibilitat de gestionar correctament el clima laboral influeix en una major eficiència empresarial, que finalment es veurà recompensada amb millors resultats empresarials. És el moment oportú per començar a gestionar de manera intel·ligent el clima laboal de les nstres empreses.

Més informació sobre el clima laboral.