Compromís: Aspectes a analitzar en una enquesta de clima laboral

Clima Laboral Openmet People
compromiso clima laboral

Aquest article pretén mostrar les claus del model de clima laboral d’Openmet basat en EFQM. Dins del model 5F “Els 5 factors per avaluar el potencial humà i organitzatiu” el primer factor és el compromís.

compromísCompromís

El compromís està compost per tres grans indicadors que orienten les claus d’aquest factor. Aquests indicadors són: Estratègia i cultura, Implicació i Fidelitat.

1. Estratègia i cultura.

Aquest indicador ens ajudarà a entendre per una banda l’estratègia: si els nostres empleats coneixen els objectius de la companyia, el seu paper dins de la mateixa, si es percep que l’organització es refia en les persones i la visió sobre les perspectives de futur. Aquests punt es fonamental per entendre si “anem tots en la mateixa direcció”. La Cultura s’analitza a través de l’orientació al reconeixement per part de Direcció, l’alineació amb els objectius d’aquesta i el coneixement i adhesió als valors i la cultura de l’empresa.

2. Implicació.

És el segon indicador del factor Compromís. La implicació se centra en la visió directa, el propi treball, i la indirecta, l’organització. El coneixement dels objectius i la seva claredat i la predisposició al sobreesforç son els ítems que representen més bé aquesta visió directa. La sensació d’orgull de pertinença a la companyia i al propi departament són les claus de la implicació a nivell organitzacional.

3. Fidelitat.

En aquest indicador s’analitzen diversos ítems de caràcter general i que podem considerar claus i de més influència en el compromís. Per una banda, la percepció de bon lloc per a treballar i la conformitat amb el treball que realitzo com a empleat, i per altra banda, la recomanació als altres com a bons lloc per a treballar i la repetició en l’elecció de l’actual companyia.

En resum, el Compromís al model de clima laboral 5F se centra en aspectes estratègics de la companyia, la visió de futur de la companyia, l’adequació amb els valors i la cultura, la implicació amb el propi treball i amb l’organització, la fidelitat cap a l’organització, la prescripció a altres persones, i la percepció general de ser un bon lloc per a treballar.

Si voleu ampliar la informació sobre el model 5F de clima laboral, us recomanem aquest article creat per Openmet.

Més informació sobre clima laboral.