Avaluació de l’acompliment | què és, claus i beneficis

Avaluació per competències
evaluación desempeño

L’avaluació de l’acompliment a l’empresa és clau a recursos humans per mesurar el rendiment laboral dels treballadors/es.

Què és una avaluació de l’acompliment?

L’avaluació de l’acompliment és un procés sistemàtic i regular que porta a terme una empresa per mesurar, analitzar i valorar el rendiment dels seus treballadors/es en relació amb els objectius i les expectatives del lloc de treball. Implica la revisió i avaluació de les habilitats, competències, assoliments i comportaments de cada treballador/a durant un període determinat, generalment anual o semestral. Aquest procés pot incloure la retroalimentació dels supervisors/es, autoavaluacions dels treballadors/es i la recopilació de dades objectives sobre el rendiment laboral.

Per què és important realitzar una avaluació de l’acompliment?

L’avaluació de l’acompliment és una eina fonamental per a l’èxit d’una empresa per diversos motius clau:

Identificació de forces i àrees de millora

Permet als treballadors/es i gerents identificar les forces i debilitats individuals, la qual cosa ajuda a desenvolupar plans de desenvolupament professional i programes de formació personalitzats per millorar el rendiment i la productivitat.

Establiment d’objectius clars

Facilita l’establiment d’objectius clars i mesurables per als treballadors/es, alineats amb els objectius organitzacionals, la qual cosa millora l’aliança i l’enfocament en els resultats desitjats.

Promoció de retroalimentació constructiva

Fomenta la comunicació oberta i la retroalimentació constructiva entre treballadors/es i supervisors/es, la qual cosa reforça les relacions laborals, millora la moral i augmenta la motivació i el compromís de les persones.

Presa de decisions sobre recursos humans

Proporciona informació valuosa per a la presa de decisions relacionades amb la promoció, el desenvolupament professional, l’assignació de tasques i la compensació, la qual cosa contribueix a la gestió eficaç dels recursos humans i al creixement organitzacional.

Models i mètodes d’avaluació de l’acompliment

En l’àmbit de recursos humans, hi ha diversos models i mètodes d’avaluació de l’acompliment que les organitzacions poden emprar per mesurar el rendiment laboral dels seus treballadors/es de forma efectiva.

Autoavaluació

Consisteix en que el propi treballador/a avalui el seu rendiment laboral i competències, permetent una visió interna i autoreflexiva de les seves fortaleses i àrees de millora.

Avaluació 360 graus

En aquest mètode, es recull retroalimentació de diverses fonts, com supervisors, companys de treball i clients, per obtenir una visió integral del rendiment del treballador/a.

Assessment Center

Es basa en l’avaluació de competències a través de proves i simulacions que permeten mesurar el rendiment en situacions reals de l’entorn laboral.

Avaluació per objectius

S’estableixen metes i objectius clars per a cada persona i el seu rendiment s’avalua en funció de la seva capacitat per aconseguir aquests objectius.

Beneficis per l’empresa de l’Avaluació de l’acompliment

L’avaluació de l’acompliment ofereix una sèrie de beneficis tangibles per a l’empresa, entre els quals s’inclouen:

Millora del rendiment organitzacional

Indentificant i abordant les àrees de millora del rendiment individual i col·lectiu, l’avaluació de l’acompliment contribueix a millorar el rendiment general de l’empresa i a assolir els seus objectius estratègics.

Desenvolupament del talent

Facilita el desenvolupament i la retenció del talent mitjançant la identificació de treballadors/es amb potencial per créixer i assumir rols de lideratge, la qual cosa ajuda a construir una força laboral qualificada i compromesa a llarg termini.

Increment de la motivació i del compromís

Proporciona als treballadors/es una retroalimentació clara i objectiva sobre el seu rendiment, la qual cosa els motiva a millorar i a comprometre’s amb els objectius de l’empresa, augmentant així la productivitat i la satisfacció laboral.

Reducció de l’absentisme i rotació de personal

Fomentant un ambient de treball transparent i just, on es reconeixen i recompensen els èxits i s’aborden les àrees de millora, l’avaluació de l’acompliment contribueix a reduir l’absentisme i la rotació de personal, minimitzant els costos associats amb la contractació i formació de nous treballadors/es.

Implementació de l’avaluació de l’acompliment

Per dur a terme de forma efectiva l’avaluació de l’acompliment en una empresa, és crucial establir estàndards clars i objectius de rendiment. Aquests estàndards han de ser comunicats de forma transparent a tots els treballadors/es perquè entenguin les expectatives i metes que s’esperen d’ells.

 • Destinar el temps adequat per realitzar les reunions d’avaluació és essencial per garantir que el procés es faci de forma exhaustiva i detallada. Les avaluacions han de ser planificades amb antelació i programades de forma regular per poder analitzar de manera contínua l’acompliment dels treballadors/es.
 • Observar el comportament dels treballadors/es en el seu entorn laboral és fonamental per obtenir una avaluació precisa i objectiva. És important prestar atenció no només als resultats finals, sinó també al procés i les habilitats utilitzades per assolir aquests resultats.
 • Analitzar les causes que poden estar afectant l’acompliment laboral dels treballadors/es és crucial per identificar àrees de millora i dissenyar plans d’acció específics. Comprendre les raons darrere d’un baix rendiment permet implementar estratègies efectives per potenciar el desenvolupament professional.
 • Transmetre confiança i suport durant el procés d’avaluació de l’acompliment és clau perquè els treballadors/es se sentin motivats i compromesos amb la seva feina. El feedback constructiu i el reconeixement de l’esforç realitzat són elements essencials per fomentar la millora contínua.

Estratègies per a millorar l’avaluació de l’acompliment

 • Establir criteris clars i objectius per a l’avaluació, basats en competències i resultats mesurables.
 • Oferir formació i capacitació als avaluadors per realitzar avaluacions justes i efectives.
 • Promoure una cultura de retroalimentació contínua, on es doni feedback constructiu als treballadors/es de forma regular.
 • Implementar un sistema de seguiment i revisió periòdica dels objectius i metes establerts en l’avaluació de l’acompliment.
 • Fomentar la participació activa dels treballadors/es en el seu procés d’avaluació, permetent-los expressar les seves opinions i objectius professionals.

Evaluació de l’acompliment i la seva relació amb la plataforma Openmet

L’avaluació de l’acompliment dels treballadors/es és fonamental per mesurar el seu rendiment laboral i la seva contribució als objectius de l’empresa. En aquest sentit, la plataforma d’Openmet ofereix una solució integral per gestionar l’acompliment de forma eficient i efectiva.

 • Openmet permet planificar les necessitats i estratègies d’avaluació de l’acompliment en funció d’objectius numèrics, la qual cosa facilita el seguiment i la mesura dels resultats.
 • Gràcies a Openmet, les empreses poden identificar talent, prendre decisions informades i garantir el desenvolupament professional del seu personal a través de l’avaluació contínua i objectiva del rendiment laboral.

A més, Openmet facilita la comprensió de les causes de les desviacions en el rendiment dels treballadors/es, la qual cosa permet visualitzar oportunitats de millora i prendre mesures correctives de forma oportuna per optimitzar l’acompliment amb proactivitat.

¿Vols començar a avaluar per competències l’acompliment laboral dels teus treballadors/es? Nosaltres t’ajudem!

Com podem ajudar-te?

Des d’Openmet People t’ajudem a gestionar i diagnosticar gran part de la informació clau per al bon funcionament del capital humà de la companyia.
T’ajudem a maximitzar l’èxit en els teus projectes gràcies a la combinació de la nostra experiència, know-how i software.

Per què no comencem?