Comunicació en projectes de clima laboral – Part I

Clima Laboral Openmet People
Comunicación clima laboral

A l’hora de posar en marxa un projecte de clima laboral hi ha diversos punts que s’han de tenir en compte perquè el projecte sigui un èxit:

 • Un model de clima laboral efectiu que estigui contrastat
 • Un bon assessorament per la confecció del qüestionari
 • Un benchmarking
 • Una campanya de comunicació del projecte
 • Un sistema d’explotació de dades potents
 • Uns reports amb informació exhaustiva i a la vegada executives
 • Tot això amb el recolzament d’experts en la gestió d’aquest tipus de projectes

Comencem.

Comunicació en projectes de clima laboral

En aquesta sèrie d’articles ens volem centrar en les diverses fases de la campanya de comunicació:

 • Fase inicial: presentació del projecte
 • Fase central: durant el periode de recollida de dades
 • Fase final: transmissió dels resultats i les decisions

La fase inicial de la campanya de comunicació és el moment clau del projecte. La difusió del projecte i els objectius del mateix són fundamentals per a l’èxit final. La nostra recomanació és utilitzar tècniques de màrqueting perquè el projecte tingui impacte a dins de l’organització. Un bon inici és posar-li nom al projecte. ‘Enquesta de clima laboral’ és un nom poc atractiu per a un projecte i pot donar la sensació de ser una “enquesta més”.

S’ha de tenir en compte que el projecte no és una mera enquesta sinó un procés amb un diagnòstic i amb unes accions relacionades amb aquest. Què s’ha de comunicar als treballadors? Missatges.

1. En empreses que realitzen l’estudi per primer cop:

 • Exposar clarament que és un estudi de clima laboral i els seus objectius
 • Donar visibilitat als beneficis que pot aportar a l’organització
 • Si es treballa amb una consultora, presentar-la i donar referències sobre projectes anteriors
 • Presentar les 3 regles bàsiques de qualsevol estudi de clima laboral: Honestedat, Participació i anonimat
 • IMPORTANT! Indicar que l’enquesta serà anònima i confidencial. L’estudi es realitza sobre conjunts no sobre individus.
 • Indicar el model de qüestionari amb el que s’evaluarà i els seus apartats (segmentació, preguntes obertes…)
 • La modalitat d’enquesta amb la que es treballarà online, paper o mixte.
 • En la modalitat online exposar com es garantitzarà l’anonimat de l’enquesta.
 • Les fases per a la recollida de dades
 • El temps aproximat que es trigarà en contestar el qüestionari
 • Com es tractaràn les dades i els reports. Confidencialitat, informes a direcció i caps de departament, etc.
 • Dades de contacte per a subtes, suggeriments o incidències.
 • Quines seràn les fases posteriors al diagnòstic

2. Per empreses que recentment (1-2 anys) han realitzat un estudi de clima laboral:

A més a més de l’anterior, accentuar les accions que es van realitzar posteriors a l’enquesta passada.

Eines per comunicar en un projecte de clima laboral:

 • Documents digitals amb els missatges clau a comunicar sobre el projecte
 • Reunions amb el Comité de Direcció. Solen ser reunions molt útils on fer èmfasi en el model amb el que es treballarà i les fases del projecte
 • Reunions amb els comandaments intermedis. En grans i mitjanes empreses que els comandaments intermedis s’involucrin en el projecte acostuma a ser molt avantatjós. En aquestes reunions se solen exposar missatges claus del projecte, es presenta al cap de projecte, present junt amb el de RRHH o Direcció de l’empresa i es permet un torn de preguntes
 • Reunions amb grup de treballadors. En empreses amb un número reduït de treballadors es pot presentar el projecte a tota l’organització. Amb el mateix format que el punt anterior
 • Cartes dirigides de Direcció. També exposant els missatges clau.
 • Cartelleria digital. Utilitzar cartelleria personalitzada ajuda a difondre el missatge. Molt útil per empreses de mida mitjana i gran
 • Vídeos infogràfics amb els missatges claus. Vídeos preparats exclusivament per cada empresa.

En el punt següent parlarem de la fase central, el període de recollida de dades.

Més informació sobre clima laboral.