Coneixes les competències necessàries del lideratge digital?

Avaluació per competències Gestió per competències Openmet People
lideratge digital

L’actual escenari econòmic, social i tecnològic al qual ens enfrontem, demanda nous/ves líders amb la capacitat de comprendre la nova era digital, la qual cosa coneixem com a lideratge digital, i promoure els canvis que necessiten les seves organitzacions. Ens trobem davant d’una època caracteritzada per la innovació contínua i disruptiva, en gran mesura, gràcies a la tecnologia. Aquest nou context ens proposa moltíssims desafiaments com a societat. Especialment, proposa un repte important a totes les persones que exerceixen com a líders amb responsabilitats directes en la gestió i l’administració de qualsevol tipus d’organització.

El repte al qual ens enfrontem no és petit. Estem endinsant-nos en una etapa marcada per la velocitat exponencial de transformació. Això implica una nova visió en la gestió empresarial en el qual tot és susceptible de canvi, des de les regles del negoci fins el propi client.

Davant d’aquests reptes i en un context dinàmic, les accions de sempre no necessàriament funcionen, per la qual cosa també es necessiten líders amb capacitats, coneixements i actituds diferents que enfrontin el canvi amb valentia i normalitat.En aquest context, un/a líder digital navega entre les habilitats del lidertge més comunes, juntament amb el coneixement i l’aplicació de les noves tecnologies. Són persones professionals i dinàmiques que es troben en constant evolució personal i professional, que demostren una gran capacitat creativa i una tendència a desenvolupar hàbits que els permeten incrementar la seva productivitat.

Basant-nos en estudis de la Lisa Kay Salomon, Fernando Troilo, Redman, Frankiewicz, entre altres persones, hem delimitat tres perspectives o competències que caracteritzen a els/les líders digitals:

Líder en l’era digital: competències que ha de tenir

1. Mindset Digital o Perspectiva tecnològica

El/la líder digital ha de ser capaç de guiar a la seva organització cap a l’èxit en els pròxims anys, per això ha d’entendre el gran espectre de possibilitats que ofereix la tecnologia. Això implica un equilibri entre el pensament global, per a conèixer totes les tecnologies i la seva aplicació a tota mena d’indústries, i el pensament més centralitzat en la seva empresa i l’aplicació de la tecnologia estrictament necessària per a complir amb els propòsits marcats per la seva organització.

Aquest tipus de persones líders, necessiten altes quotes de creativitat que li permetin trobar estratègies per a connectar amb nous clients que valorin aquestes propostes, oferint noves plataformes i maneres de vincular-se el més automatitzades possible.

Aquesta actitud mental digital es tradueix en conductes interpersonals que afavoreixen la col·laboració interfuncional, l’horitzontalitat i la creació d’entorns que fomentin noves idees. Des del lideratge organitzacional a l’àmbit empresarial, el desenvolupament d’un mindset digital comporta tenir una perspectiva estratègica del negoci, centrada en els clients, el lliurament de valor, la millora contínua i la presa de decisions basades en dades.

Les persones al centre o Perspectiva humanista

La societat que es planteja actualment i al futur és, sobretot, humanista. En aquest sentit, és fonamental parar atenció a les decisions que prenen les persones amb càrrecs de responsabilitat, vetllant per què aquestes tinguin un impacte positiu en el benestar de les persones, ja siguin part de l’organització o no.
Els/les líders que se centren en les persones són autèntics/ques i genuïns/es, accepten els seus errors i demostren interès per les persones, tant en els seus rols laborals com personals.

Les diferents situacions que travessen les persones, com una pandèmia, les complexitats de la feina actual o les crisis econòmiques i socials demanden, per part de la persona que exerceix de líder, un estil pròxim, empàtic i de cura de les persones amb les quals treballa, responent a les seves necessitats. Considerant la seva especial rellevància, d’aquesta competència dependrà, cada cop més, la qualitat i el tipus d’experiència que percebin les persones que treballen a l’organització i amb això, el nivell de compromís amb l’organització.

Un altre aspecte clau en aquest àmbit, té relació amb la responsabilitat del/la líder d’integrar la diversitat com a eix fonamental per a crear equips d’alt acompliment. És de gran importància que el/la líder demostri respecte per les particularitats de les persones, potenciant aquesta mateixa consideració als seus equips. La seva rellevància s’incrementa en entorns organitzacionals d’expansió global i treball en xarxes interculturals. Els/les líders formats/des i amb consciència de la diversitat i inclusió tenen una mentalitat oberta a les diferències, les valoren i promocionen l’intercanvi de perspectives diferents i contraposades.

3. Learning Agility

Es podria definir com la capacitat per a trobar significat a totes les situacions (fins i tot a les més negatives) i aprendre de les circumstàncies més difícils. En aquest sentit, són fonamentals competències com:

Flexibilitat

Entesa com la capacitat de modificar plans i accions per a adaptar-se a la realitat, mantenint la productivitat durant transicions o situacions de crisi.

Inteligència emocional

Es refereix a la capacitat de percebre, avaluar i gestionar les emocions pròpies i les d’altres persones.

Gestió del talent

Es tracta de prendre accions per a ensenyar i guiar a altres en l’adquisició de nous recursos, amb la finalitat d’ampliar el seu conjunt d’habilitats per a avançar a majors nivells de competència.

Comunicació

La comunicació, tant verbal com no verbal, és una habilitat clau per a la configuració de vincles pròxims. Implica necessàriament l’escolta activa per part dels/les líders per a aconseguir una completa comprensió de les persones que integren els seus equips i oferir una resposta adequada. Consisteix a transmetre informació amb claredat, assegurant la seva comprensió.

Col·laboració

Capacitat de promoure la intel·ligència col·lectiva per a generar resultats sobre la creença que totes les persones juntes poden ser més intel·ligents, creatives i competents que qualsevol de les persones de manera independent.

Creativitat i innovació

Aquestes dues habilitats són complementàries i preferentment han de funcionar connectades per a aconseguir resultats. La creativitat lliura la possibilitat d’imaginar una cosa nova i, la innovació, ofereix la capacitat per realitzar allò que s’ha somiat.

Gestió del canvi

Pel que fa als processos de canvi, els/les lideris digitals entenen la importància de dur-los a terme i despleguen una sèrie d’accions per a la seva consecució: estudien el context organitzacional, comprenen l’objectiu i desenvolupen una noció clara del resultat i del propòsit desitjat. El desenvolupament de la capacitat de gestionar canvis també comporta tenir l’habilitat de construir equips i saber col·locar a persones clau en certs rols, desenvolupant mètriques i sistemes de seguiment per a mesurar els avanços.

A Openmet People podem ajudar-te a maximitzar l’impacte positiu d’aquestes habilitats de lideratge en l’àmbit digital, amb un clar enfocament en unir el millor de les persones i les habilitats directives.