L’aptitud més valorada d’un candidat és la comunicació, segons el 90% de les empreses

Avaluació per competències Gestió per competències Openmet People
Comunicación candidato empresa

Article publicat en la revista especialitzada “RRHH Digital”

Segons les dades obtingudes després d’enquestar a 57 organitzacions de diversos sectors, l’equip de consultors Openmet ha aconseguit presentar un informe en el qual 9 de cada 10 empreses consideren la comunicació com l’aptitud més important d’un treballador. De la mateixa manera, a la hora d’avaluar a un directiu, la comunicació també és la competència més valorada per el 86% de les companyies participants en aquest estudi.

Cada vegada són més les organitzacions que opten per realitzar avaluacions periòdiques de les competències dels seus treballadors i directius. Per això, Openmet People, amb més de 10 anys d’experiència en el diagnòstic d’entorns laborals per diferents companyies, realitza aquest tipus d’anàlisi amb l’objectiu de trobar un equilibri entre les competències dels treballadors i les necessitats de cada empresa.

Entre les conclusions de l’estudi, destaquen que un dels aspectes més valorats en els seus empleats i directius és que la comunicació sigui clara, ordenada i precisa. Ja que d’això se’n desprèn la capacitat dels seus treballadors per realitzar presentacions comprensives, tenir habilitat per identificar el moment i la forma adequada d’exposar una situació dins la política de l’organització o no ser eficient en la gestió de reunions, entre d’altres.

Autonomia i treball en equip, les segones competències més valorades

A més a més, els resultats revelen que per el 82% de les empreses l’autonomia és la segona competència més valorada d’un treballador. Seguit del treball en equip, per a 8 de cada 10 companyies. Per altra banda, l’orientació al client és important per al 75% de les empreses i la innovació és necessària per a 7 de cada 10.

Segons les dades de l’estudi, la capacitat d’autonomia dels treballadors està cobrant especial importància per les empreses. Assumir noves responsabilitats, aportar idees o diversos enfocaments, generar noves formes per exercir un treball i prendre decisions en moments de crisi són concebudes per les companyies com un avantatge competitiu del treballador. De la mateixa manera, saber treballar en equip és de vital importància a l’hora d’enfrontar qualsevol treball. Característiques com tenir disponibilitat per col·laborar amb altres companys, així com compartir informació i carga de treball, és igualment percebut com un valor a destacar.

Una altra de les competències més valorades per moltes empreses és la relació que el treballador manté amb el client, on l’empatia i el coneixement dels seus productes, procediments i normatives és molt important per a les companyies. Així mateix, l’aplicació d’innovació i creativitat per part del treballador es considera també un aspecte a valorar.

Les competències dels directius

Els directius també són avaluats en les empreses espanyoles. Segons dades de l’estudi, les competències més valorades i demanades són, després de la comunicació, la capacitat per el desenvolupament de les persones del seu equip, la planificació per aconseguir una organització del treball eficaç i l’aprofitament del temps, l’assoliment d’objectius i, per últim, saber delegar i transmetre a la companyia quins són els recursos i els terminis per exercir el treball del seu equip.

Després de l’anàlisi i la recopilació dels resultats de l’estudi, Openmet People ha observat que durant els últims anys s’ha evolucionat cap a una definició de llocs de treballs basats en competències. Aspectes com l’actitud, el compromís, i l’alineació amb la cultura organitzativa són les claus per incorporar-se o progressar en una empresa.

De la mateixa manera, el perfil que es requereix dels directius és cada vegada més de col·laboració, amb la missió principal de gestionar equips i ser capaços de treure el màxim partit dels seus equips.

Més informació sobre avaluació per competències.