Lideratge del futur

Openmet People
lideratge futur

El nou Model de lideratge d’Openmet

El lideratge és una força impulsora de l’èxit de qualsevol organització. Des de dirigir equips cap a objectius compartits fins a inspirar innovació i promoure un ambient de treball positiu, els/les líders juguen un paper fonamental en el creixement i la sostenibilitat de les empreses. No obstant això, mesurar l’efectivitat del lideratge ha estat històricament desafiador. És per això que eines i models com els que oferim es tornen cada cop més rellevants en el panorama organitzatiu actual. En aquest article detallem les claus del lideratge del futur.

El Lideratge del futur: La Necessitat de Mesurar és clau

La mesura del lideratge del futur no es tracta simplement d’avaluar el rendiment dels líders, sinó de comprendre com el seu estil de lideratge impacta en l’organització en el seu conjunt. Els líders efectius no només impulsen el rendiment dels seus equips, sinó que també fomenten la cultura organitzativa, promouen la innovació i s’enfronten als reptes emergents amb resiliència i visió estratègica.

Sense mesures adequades, les organitzacions corren el risc de subestimar el valor del lideratge o de no reconèixer àrees de millora crítiques. A més, en un entorn organitzatiu cada vegada més dinàmic i complex, és fonamental que els/les líders s’adaptin i evolucionin constantment per enfrontar nous reptes i aprofitar noves oportunitats.

Aquí t’ofrim algunes raons per mesurar les competències de lideratge:

Alineació estratègica

Un lideratge alineat amb l’estratègia garanteix que les accions i decisions estiguin en línia amb els objectius de l’organització i l’estratègia, proporcionant resultats exitosos.

Reducció de costos

Quan els/les líders són efectius/ves, es poden reduir els costos associats amb la rotació de personal i la formació constant. Un bon lideratge també pot ajudar a reduir l’absentisme laboral i fidelitzar els treballadors/es.

Increment de la rendibilitat

Un lideratge efectiu pot portar a una millora en el rendiment financer de l’empresa. Les empreses amb líders efectius tenen 3,5 més de probabilitat de ser rendibles que les empreses amb líders que no s’ajusten a l’estratègia i cultura organitzacional.

Atracció del talent

Els lideratges efectius poden ajudar a atraure i retenir als millors treballadors/es. Quan les persones senten que estan sent dirigides per un/a líder efectiu/va i tenen l’oportunitat de créixer i desenvolupar-se, és més probable que es quedin a l’empresa a llarg termini.

Millora de la productivitat

Quan els/les líders tenen les habilitats necessàries per motivar i dirigir al seu equip, es poden aconseguir millores significatives en la productivitat. Les empreses amb líders altament efectius acostumen a ser un 50% més productives que la mitjana.

El Model Lideratges del Futur d’Openmet

Per a l’estudi del lideratge del futur, hem desenvolupat un model integral que té en compte quatre dimensions clau del lideratge en el món actual: digital, àgil, resilient i sostenible.

Lideratge Digital

En l’era digital, els/les líders han de comprendre i aprofitar les tecnologies emergents per impulsar la innovació, millorar l’eficiència operativa i connectar amb clients i treballadors/es en un entorn cada cop més digitalitzat. El lideratge digital implica no només adoptar noves tecnologies, sinó també liderar la transformació digital de l’organització de forma estratègica i centrada en les persones.

Lideratge Àgil

L’agilitat organitzacional és essencial per adaptar-se ràpidament als canvis del mercat i aprofitar noves oportunitats. Els/les líders àgils són capaços/es de prendre decisions ràpides i efectives, fomentar la col·laboració entre equips multifuncionals i promoure una cultura d’aprenentatge continu i millora iterativa.

Lideratge Resilient

En un món caracteritzat per la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l’ambigüitat (VUCA, per les seves sigles en anglès), la resiliència s’ha convertit en una habilitat fonamental pels líders. La capacitat d’enfrontar i superar adversitats, aprendre de l’adversitat i mantenir un enfocament positiu i proactiu davant dels reptes és crucial per a l’èxit a llarg termini de l’organització.

Lideratge Sostenible

La sostenibilitat s’ha convertit en un tema central en l’agenda organitzacional global. Els/les líders sostenibles no només estan compromesos/es amb la responsabilitat ambiental i social, sinó que també reconeixen la importància de construir organitzacions ètiques, transparents i orientades al propòsit. El lideratge sostenible implica equilibrar el creixement econòmic amb el benestar de les persones i el planeta.

Com funciona l’avaluació del Lideratge?

  • T’ajudem a definir quin tipus de lideratge s’ajusta més a la cultura i als objectius estratègics de la teva organització.
  • Cada model de lideratge té una descripció de competències associades. També podem enriquir l’avaluació amb el nostre diccionari de competències.
  • Realitzem una avaluació competencial als teus líders.
  • T’oferim els resultats i informes per entendre com millorar.
  • T’assessorem sobre com realitzar la retroalimentació dels resultats a líders.
  • T’orientem sobre com desenvolupar les competències que necessiten millorar.

Mesurar el lideratge és essencial per avaluar el rendiment organitzacional, identificar àrees de millora i garantir l’adaptabilitat i la sostenibilitat a llarg termini.

El model de Lideratges del futur proporciona un marc integral per avaluar y desenvolupar les habilitats de lideratge necessàries per a tenir èxit dins l’entorn organitzacional actual, impulsant habilitats de lideratge necessàries per a tenir èxit dins l’entorn organitzacional actual, impulsant la innovació, la resiliència i creant un impacte positiu a la societat i al medi ambient.

Com podem ajudar-te?

Des d’Openmet People t’ajudem a gestionar i diagnosticar gran part de la informació clau per al bon funcionament del capital humà de la companyia.
T’ajudem a maximitzar l’èxit en els teus projectes gràcies a la combinació de la nostra experiència, know-how i software.

Per què no comencem?