El model 4C d’Openmet

Clima Laboral
cultura organizacional

Cultura corporativa, descobrint l’ànima de l’organització

Openmet ha tornat a marcar el ritme en la gestió organitzativa amb el seu Model 4C de Cultura corporativa. Aquest enfocament integral ens permet identificar i gestionar la cultura organitzativa, a més de proporcionar-nos les eines necessàries per transformar i assolir la cultura desitjada.
En aquest sentit, hem inclòs una perspectiva cultural en els nostres estudis de clima laboral, on obtenim una radiografia integral de l’organització i estem realitzant estudis culturals, que ens permeten identificar la identitat corporativa i la diferència entre la cultura actual i la desitjada, dissenyant accions per disminuir aquestes possibles escletxes.
En aquest article, explorarem les característiques i beneficis de les quatre cultures referents del Model 4C: la cultura creativa, la cultura estructurada, la cultura competitiva i la cultura col·laborativa.

Cultura Creativa

Aquesta cultura es caracteritza pel foment de la curiositat, es valora l’exploració constant de noves idees i enfocaments. Es promou la diversitat de pensament i es crea un espai on totes les veus són escoltades.
Es considera que els errors són oportunitats d’aprenentatge, fomentant així l’experimentació i la millora contínua

Beneficis de la cultura creativa:

Innovació Continua: La creativitat és el motor que impulsa la innovació constant.

Atracció de Talent: Atrau individus apassionats per la innovació i l’expressió creativa.

Adaptabilitat: Facilita l’adaptació ràpida als canvis del mercat i les tendències.

Cultura Estructurada

Aquesta cultura es caracteritza per tenir processos ben definits, hi ha una estructura organitzativa clara i protocols ben establerts. Es valora l’optimització de processos per aconseguir resultats previsibles i eficients.
I les línies de comunicació són clares i formals, minimitzant l’ambigüitat.

Beneficis de la cultura estructurada:

Eficiència Operativa: La estructura proporciona un marc sòlid per a l’eficiència i l’efectivitat.

Previsibilitat: Els resultats són previsibles i consistents.

Enfocament en Objectius: Facilita l’alienació de tots els membres cap a objectius comuns.

Cultura Competitiva

Aquesta cultura es caracteritza per la seva orientació a resultats, es valora el rendiment i la consecució d’objectius desafiants. Es fomenta la competència saludable per impulsar la millora contínua i l’agilitat en la presa de decisions és essencial per a guanyar en entorns competitius.

Beneficis de la cultura competitiva:

Alts Nivells de Rendiment: La competència estimula el rendiment excepcional.

Innovació Competitiva: La recerca constant de millora impulsa la innovació.

Adaptació a Desafiaments: Prepara a l’organització per afrontar desafiaments amb determinació i agilitat.

Cultura Col·laborativa

Aquesta cultura es caracteritza per fomentar la confiança mútua i la transparència.
La col·laboració és essencial per a la presa de decisions i l’execució de projectes, i la informació es comparteix lliurement pel benefici de tota l’organització

Beneficis de la cultura col·laborativa:

Millora de la Productivitat: La col·laboració eficient impulsa la productivitat.

Desenvolupament del Talent: Facilita el desenvolupament i creixement professional dels treballadors/es.

Cultura Resilient: La col·laboració reforça l’organització davant dels desafiaments.

Explorant horitzons culturals a les organitzacions

El Model 4C de Cultura Organitzacional ofereix una brúixola precisa perquè les organitzacions naveguin a través de les complexitats de l’entorn empresarial actual. En comprendre les característiques i beneficis de la cultura organitzativa, la vostra empresa pot aprofitar la diversitat d’equips i construir una cultura organitzativa forta, adaptativa i orientada a l’èxit a llarg termini. El futur empresarial pertany a aquells/es que poden equilibrar i potenciar aquestes cultures tan diverses per crear una simfonia harmoniosa d’innovació, eficiència, competitivitat i col·laboració.

Com podem ajudar-te?

Des d’Openmet People t’ajudem a gestionar i diagnosticar gran part de la informació clau per al bon funcionament del capital humà de la companyia.
T’ajudem a maximitzar l’èxit en els teus projectes gràcies a la combinació de la nostra experiència, know-how i software.

Per què no comencem?