Pot la televisió donar-nos les claus de la bona gestió de persones en la televisió i del negoci?

Openmet People
Claves gestión personas y negocio

Els programes de cuina estan de moda. Però el que va iniciar aquesta nova tendència a Espanya, el reality “Pesadilla en la cocina”, en realitat no és un programa de cuina, sinó un programa sobre el lideratge i la gestió de negoci.

Miri l’article complet d’Openmet en “Equipos i Talento”