Gestió d’intangibles. Entrevista a Jordi Montserrat, soci director d’ OPENMET GROUP

Clima Laboral Openmet People
Gestió intangibles

La gestió d’intangibles formen part d’un procés de millora contínua

Jordi Montserrat, especialista en el tema i soci d’ OpenMet Group, ens parla de tot això, així com ens exposa les solucions que la seva empresa ofereix al respecte en aquesta entrevista publicada per la revista Comunicació Empresarial.

Gestió d’intangibles. Entrevista a Jordi Montserrat

1. A manera d’introducció general. Podria parlar breument sobre OPENMET GROUP ?:

Quan es va crear, activitats generals que desenvolupa l’empresa,  filosofia empresarial, tipologia de client, equip humà i àmbit geogràfic d’actuació.

Openmet Group va ser fundada el desembre de 2.003 per 3 socis, combinant diferents perfils, experiències i edats. L’activitat de l’empresa és la venda de productes i serveis per al mesurament i gestió dels elements intangibles de l’empresa. Som una empresa jove i innovadora, que creu que pot aportar valor ajudant als seus clients a gestionar els elements intangibles de les seves empreses.

Els nostres clients són de diferents mides, des d’empreses multinacionals com Hewlett-Packard fins a petites empreses o fins i tot consultors freelance. En tractar amb empreses, els nostres principals interlocutors són directius de màrqueting, qualitat, recursos humans i gerència.

Treballem també amb consultores, davant les que ens agrada presentar-nos com el seu partner tecnològic perquè puguin realitzar el mesurament t gestió dels elements intangibles dels seus clients aplicant el seu propi saber fer. El nostre principal àmbit d’actuació és Espanya, encara que amb Hewlett-Packard hem realitzats projectes a nivell Europeu.

Estem realitzant les primeres accions per poder entrar a Mèxic i Xile.

2. Què és exactament OpenMet i quins beneficis ofereix?

Potser hauríem de començar explicant a què ens referim quan parlem d’un element intangible. La satisfacció dels clients, la qualitat de servei o el clima laboral són elements intangibles de les empreses. Es caracteritzen pel seu aspecte qualitatiu, i per estar molt lligats a les de les persones.

Els elements qualitatius són de difícil gestió, ja que són difícils de mesurar. La nostra metodologia pretén ajudar a la gestió d’aquests elements, mesurant-mitjançant la nostra plataforma tecnològica i presentant-los en forma de quadre de comandament o panell de control empresarial. Els principals beneficis són que es tracta d’un sistema obert i que per tant es pot ajustar a la realitat de cada empresa, el mesurament còmoda, mitjançant enquestes online dels elements intangibles i la seva presentació en forma d’indicadors i quadre de comandament per a la seva gestió.

3. Quin és el seu funcionament a nivell general? Com es mesura un intangible?

A nivell de funcionament, un cop identificats els elements intangibles a gestionar el següent pas és descriure. Això es fa definint els indicadors que expliquen (i alhora permeten gestionar) l’intangible en qüestió. Així doncs un indicador és un valor numèric significatiu i indicatiu del grau d’obtenció dels objectius de l’empresa i l’avanç en la consecució dels mateixos.
Diversos indicadors solen agrupar-se en el “Panell de Control empresarial” Una vegada definits els indicadors, es procedeix a la formulació de les preguntes que permetran capturar la informació referent a aquest, donant lloc als qüestionaris que la nostra plataforma llançarà. Un cop recollides les dades es procedeix al seu anàlisi.
Aquells clients que desitgin treballar amb la nostra plataforma informàtica podran analitzar les dades de forma visual, fent comparacions en funció de la segmentació definida podent veure des del més agregat de l’indicador fins al detall del que s’ha contestat en una pregunta en concret de l’enquesta.

4. Quins són els seus principals productes i serveis?

Alguns dels elements més habitualment sol·licitats són la satisfacció de clients, la qualitat de servei i el clima organitzacional. En el context de la certificació ISO el mesurament de la satisfacció dels clients cobra una especial rellevància en ser aquesta un requeriment.
Tot i que hem fet estudis ad hoc com l’avaluació de les necessitats de formació de la força de vendes per a partir d’aquí establir els plans i pressupostos de formació. Una altra aplicació que bon potencial és l’automatització de la gestió per competències, on cada competència a mesurar (lideratge, orientació al client, etc.) s’identifica amb un indicador. Això no únicament facilita l’execució d’una avaluació de 360, sinó que també li afegeix una gran component d’objectivitat.

5.

Cada vegada adquireix més importància, en la decisió de compra, factors en serveis i productes que no estan continguts físicament en els mateixos, els intangibles, però que estimulen les percepcions i sensacions del client prou per marcar la diferència.

Gestionen les empreses aquest valor afegit per potenciar-lo i rendibilitzar-?

Hi ha poques empreses que gestionen de manera rigorosa els seus elements intangibles. D’una banda hi ha poques eines que ajudin a això i per altra banda hi ha poc coneixement sobre la metodologia a seguir.

Poder crear un històric de dades sobre els elements intangibles, com si d’una comptabilitat es tractés, és bàsic per poder gestionar adequadament. El nostre objectiu és mostrar als nostres clients la metodologia a seguir alhora de proporcionar la plataforma tecnològica que pot permetre dur aquesta metodologia a la pràctica.

6. Quines altres sinergies i beneficis pot activar la gestió d’intangibles?

Pel que hem vist, moltes vegades tot pot començar plantejant-se la mesura de la satisfacció dels clients, per exemple, i en entrar a la roda de la definició d’indicadors poden acabar aquests indicant accions a prendre sobre els elements més tangibles de l’empresa.

Si t’ha semblat interessant aquesta entrevista a Jordi Montserrat sobre la gestió dels intangibles en una empresa, et recomanem aquest article sobre La gestió d’actius i recursos intangibles d’una organització