6 característiques importants d’un líder

Openmet People
caracteristiques d'un lider

Els líders o les líders en qualsevol organització són una part fonamental, tant per motivar als col·laboradors com per aconseguir treure a l’equip endavant. Sense un bon lideratge, les organitzacions perden el rumb cap a l’èxit i, difícilment, adquireixen el compromís dels seus col·laboradors. Per aquest motiu, el bon líder o la bona líder ha de convertir-se en un referent per al seu equip.

Lideratge en organitzacions

Per ser un líder o una líder valuós/a, els seus col·laboradors han de poder confiar en ell/ella i respectar, i per a això haurà d’adquirir i demostrar una sèrie de competències generals, que li serviran per guanyar-se la confiança del seu equip i de les altres persones, complint així amb els objectius marcats.

A continuació, es descriuen 6 competències bàsiques que tot bon capdavanter hauria de tenir o treballar per millorar:

 

1. Honestedat

L’honestedat és primordial per garantir la confiança i el respecte dels equips. L’exemple constant en la pràctica i en les decisions enfortirà la confiança de l’equip, i ajudarà a gestionar el treball amb unes regles clares i sense sorpreses

2. Comunicació

Saber el que es vol aconseguir és una cosa, però transmetre-ho a l’equip i que cadascun dels seus membres ho interioritzin, és una altra molt diferent. Per aquest motiu, cal saber molt bé com descriure els objectius d’una manera que tothom els pugui entendre.

A més, és important que es desenvolupi un esforç actiu per part del líder, a l’hora d’interactuar amb el seu equip de treball. D’altra banda, implementar una política de portes obertes en el seu despatx, o fomentar un lloc de treball sense despatxos, són mesures que afavoreixen la comunicació interna. Finalment, aclarir la disponibilitat personal a l’equip per comentar les qüestions o les idees que vagin sorgint, és clau per garantir un equip basat en la confiança.

3. Compromís

No hi ha millor motivació que veure a un cap o una cap “a les trinxeres” treballant juntament amb la resta de l’equip, i mostrant que el treball dur es realitza en tots nivells de l’empresa. En mostrar el seu compromís amb la companyia i un paper actiu, inculcarà aquest mateix compromís en els seus col·laboradors.

El compromís s’hauria de demostrar no solament en el treball a realitzar sinó també en el reconeixement. Recompensar a l’equip pels esforços extra realitzats, sol ser una acció que ajuda a fomentar el compromís.

4. Delegació

La confiança que es té en l’equip és tan important com la confiança que l’equip té sobre el seu líder. No obstant això, la delegació de tasques i responsabilitats és una de les habilitats més difícils de portar en qualsevol departament. Per tant, saber delegar, donar camp d’acció sobre aquesta delegació, i cedir responsabilitats són claus per al seu bon funcionament. A més, en delegar, els líders estan dotant de més valor als seus equips, desenvolupant habilitats noves dins de l’equip, i fent que els treballadors siguin més polivalents.

5. Creativitat

La creativitat és una característica vital per als líders. De vegades un es pot trobar en situacions complicades que exigeixen decisions hàbils. En aquestes circumstàncies, un es pot veure forçat a desviar-se del rumb establert, i prendre decisions amb poc marge de temps. Aquí és quan la creativitat resultarà molt valuosa.

L’escolta d’idees aportades per l’equip pot afavorir el treballar en un entorn altament innovador.

6. Tracte personalitzat amb els col·laboradors

Com a líder, ajuda molt entendre que cada persona té una forma i ritme de treball diferents. És un concepte molt bàsic però sovint no es dóna molta importància, especialment al món laboral. Les persones no són màquines que treballen tots de la mateixa manera i que responen igual a situacions donades. Així doncs, l’adaptació a cada persona, comprenent els coneixements i el grau de motivació (lideratge situacional) de cadascun, poden ajudar a guiar als/les bons/as capdavanters en la gestió individual de l’equip.