5 estratègies per millorar el Clima Organitzacional de la teva empresa

Clima Laboral Openmet People
clima organizacional

Comencem per recordar que el clima organitzacional és la percepció que tenen els treballadors sobre les condicions físiques i emocionals del seu entorn de treball, i inclou totes les interaccions que es duen a terme en el context laboral i el seu consegüent impacte no només en el rendiment sinó també en la satisfacció dels treballadors/ores. És una qüestió que tendeix a confondre’s amb l’ambient laboral, encara que l’abast del clima laboral va molt més enllà.

El clima laboral és un valor intangible i quantitatiu dins de l’organització, vinculat amb l’ara i l’aquí. És factible mesurar-lo amb diferents tècniques, com per exemple les enquestes de pols (pulse), per comprendre de manera periòdica com se sent el/la treballador/a en relació a les tasques que desenvolupa, a la confiança, a la motivació que troba al seu dia. a dia, com és la comunicació amb els altres integrants de l’empresa, entre altres factors.
D’altra banda, un clima organitzacional negatiu es pot convertir en un poderós factor de desmotivació per als treballadors i les treballadores afectant seriosament el seu exercici laboral i comprometent la consecució dels objectius de l’empresa. Però no és l’única conseqüència negativa per a les companyies, també pot afectar el compromís amb els valors i la missió de l’empresa, que augmenti la rotació de personal, absentisme, estrès laboral i que hi hagi una manca de visió a llarg termini.

Aquí et deixem 5 estratègies per millorar el clima organitzacional a la teva organització:

1. Sigues clar amb el que han de fer

És fonamental que els treballadors tinguin clar el seu rol i els objectius a assolir dins de l’organització, però que també experimentin un sentiment d’orgull i de benestar amb les tasques que han de realitzar, que siguin desafiants i que estiguin connectades amb els objectius de la empresa, això augmentarà el seu compromís amb l’organització

2. Líders que inspirin

El/La líder compleix un rol transcendental en la motivació dels treballadors i treballadores, aquest ha d’establir amb claredat els objectius per a cada treballador, però també crear un ambient de cohesió, d’il·lusió i d’inspiració permanent. Mantenint sempre un vincle i una comunicació directa amb el seu equip de treball i establint canals clars de reconeixement social.

3. Inverteix en formació i desenvolupament

La formació contínua és fonamental perquè els treballadors i les treballadores percebin que tenen oportunitats en la seva organització i se sentin preparats per afrontar nous reptes.

4. Fes que els/les treballadors/es se sentin escoltats/des

La comunicació interna i la col·laboració en els equips de treball són fonamentals per propiciar ambients saludables, això genera una sensació que tots/es són part d’un equip, que són escoltats/des i que les seves opinions són considerades, fomentant també els nivells de pertinença amb l’organització.

5. Aposta per la flexibilitat

En aquest context dinàmic de constants crisis i canvis, és important adaptar-se i ser flexibles per tal de continuar sent competitius i alhora, propiciar benestar als treballadors, incorporar el teletreball, l’horari flexible, i contribuir a la conciliació laboral-personal, augmentarà els nivells de satisfacció dels/de les treballadors/es.

Podem concloure que els estudis de Clima organitzacional, com les enquestes de pols, són eines de qualitat per mesurar de manera ràpida i contínua el compromís i satisfacció dels/de les treballadors/es, sobretot si el que busquem és construir models de gestió basats en el desenvolupament i en el benestar de l’organització, apostar per diagnòstics de qualitat suposa un avantatge i una millora contínua per a les organitzacions.

Més informació sobre el model de Clima Organitzacional d’Openmet