Actualització del model de clima 5F d’Openmet

Clima Laboral Openmet People
Model clima 5F Openmet

5 factors del potencial humà i organitzatiu

Volem presentar-te la nova actualització del nostre model de Clima Laboral. Des de l’any 2003, treballem amb un model de clima laboral basat en aspectes motivacionals i de satisfacció dins de les organitzacions. En aquesta nova actualització hem comptat amb la col·laboració d’experts en persones, directors generals i de RRHH i l’experiència de milers de treballadors que han opinat sobre les seves empreses amb aquest model. A més de l’experiència i consell, s’ha treballat amb dades estadístiques buscant les relacions claus d’un entorn eficient per treballar.

El model Openmet 5F perfilat en 5 Factors claus (5F) ajuda a comprendre i avaluar el potencial humà i organitzatiu. Tres són els aspectes motivacionals claus a una organització: el compromís , el lideratge i la gestió del talent . D’altra banda, les claus de la satisfacció, entesa com a necessitats bàsiques a cobrir per a la correcta realització de la feina, són: l’eficiència organitzativa i els factors higiènics .

1.- Compromís: És el factor on s’avalua el coneixement de l’estratègia i objectius, la cultura i valors, la implicació amb el treball i la fidelitat a la companyia.

2.- Lideratge: El lideratge s’avalua mitjançant la gestió de persones, la delegació, el reconeixement i el feedback com a punts fonamentals per a un lideratge eficaç d’equips de treball.

3.- Gestió de Talent: Analitza les facilitats que ofereix la companyia i els responsables directes en la planificació de carreres professionals i en la formació dels treballadors.

4.- Eficiència organitzativa: És potser el punt més operatiu. Les organitzacions funcionen gràcies a persones i és per això que les relacions entre elles són fonamentals per al correcte funcionament. La comunicació entre departaments, l’orientació al client, la innovació, el lloc físic de treball i els processos són elements de l’eficiència organitzativa.

5.- Factors higiènics: Són aquells elements essencials més personals en l’àmbit laboral: retribució i beneficis socials, conciliació i la igualtat d’oportunitats.

El nostre model de clima Openmet 5F, a més d’avaluar l’opció sobre l’organització, permet conèixer els passos a seguir per tal d’aconseguir una empresa eficient on els treballadors siguin part essencial de l’èxit empresarial.

A l’hora d’aplicar aquest model, l’adaptem a la cultura, característiques i argot de cada organització.
Si vols conèixer millor el nostre model i mètode de treball no dubtis en contactar amb nosaltres .