Com superar la desmotivació laboral a través de la comunicació

Avaluació per competències Clima Laboral Notícies Premsa
Empleado desmotivado

Les causes de la desmotivació laboral poden donar-se a través de l’empresa mitjançant infinitat de factors que desmotiven als empleats i que els obliguen moltes vegades a prendre la decisió de renunciar i canviar el seu entorn laboral. Hi ha múltiples factors que provoquen aquesta situació però hi ha altres que tenen estreta relació amb la mala comunicació dels equips de direcció de l’empresa.

Article publicat en Equips i Talent (Maig 2015). Iñaki Orbegozo, Mónica Terrer, responsable, partner de Openmet People

Les avaluacions per competències o exercici poden ser molt útils per a fixar i donar a conèixer els objectius als empleadosA llarg de la meva carrera professional, m’he anat trobat amb diferents factors que han incidit de manera negativa en el funcionament de l’empresa. Un dels més comuns ha estat la desmotivació laboral dels treballadors. Aquest factor és un dels problemes més comuns que se solen produir a causa d’una falta o errònia: COMUNICACIÓ.

En la majoria dels casos el desencadenant d’aquesta desmotivació laboral vi ocasionat per les següents situacions:

1. Treballadors, amb un sentiment de:

  • Manca de reconeixement i d’objectius clars. Aquest sentiment es produeix a causa de que ells estan convençuts que estan desenvolupant un elevat i bona feina. No obstant això quan es revisen les avaluacions d’acompliment, es veu que el treballador no ha complert amb el que estableixen les avaluacions d’acompliment però en una major part per falta de coneixement dels mateixos.
  • Comparació tant a nivell salarial com a nivell de promoció amb els companys. Aquest pensament sol produir una apatia cap a la feina i, per tant, una desmotivació. Generalment es produeix per una manca de comunicació amb l’N + 1 i una falta o incompleta avaluació d’acompliment.
  • Falta de progressió interna. La necessitat d’un pla de carrera que permeti seguir una carrera professional atractiva dins de l’empresa.

2. Treballadors amb un alt índex d’errors, en general els seus responsables, solen tendir a pensar que aquests treballadors no estan centrats i tenen una falta d’interès, però en la majoria dels casos el problema rau en una manca de comunicació.

3 Empleats que s’enfronten a nous llocs o tasques i no són capaços d’afrontar aquestes situacions, generalment sol ser perquè:

  • Necessiten una formació per assolir els objectius marcats i no s’ha detectat la necessitat d’aquesta formació.
  • Els objectius marcats no estan d’acord amb el lloc de treball del treballador a causa d’una manca de feedback entre el treballador i el seu N + 1.

¿I jo com a líder que puc fer davant la desmotivació dels meus treballadors? ¿Els factors prèviament citats estan o no presents a la meva empresa? ¿El meu equip m’està acompanyant en la bona marxa del negoci? Com puc motivar als meus empleats? ¿Si pujo el salari al meu equip estarà més compromès? Aquestes preguntes possiblement te les has realitzat tant gestionant un departament o dirigint una empresa.

Fent una anàlisi general dels principals factors que poden influir en la desmotivació dels treballadors la comunicació apareix de forma transversal en la gran majoria de processos interns d’una companyia. La clau és tenir mecanismes eficaços de comunicació interna. I davant d’això una petita reflexió en forma de preguntes:

Quantes vegades com a líder has preguntat l’opinió al teu equip?

La teva companyia permet conèixer l’opinió general seus empleats?

El feedback que ofereixes, si ho dones, se centra en la part positiva o més aviat negatiu? ¿I aquesta pràctica és habitual o és un cop l’any durant l’avaluació de l’acompliment?

¿I tant opinió i feedback per a què serveix?

Dotar les companyies d’eines eficaces de comunicació és part de la nostra tasca com a consultora especialitzada en diagnòstic i desenvolupament.

Es pot iniciar un procés de canvi dins de la companyia utilitzant eines per conèixer l’opinió dels empleats. La principal eina és l’estudi de clima laboral. Amb ella a més de donar veu a la companyia es poden detectar aquests factors que, o no s’estan realitzant de forma correcta o no s’estan comunicant de la forma adequada. I com no, conèixer quins són els principals punts que destaquen dins de la companyia. El clima laboral abasta les principals relacions dins de la companyia: la relació amb els caps, amb la companyia i amb els companys. Tenir una bona anàlisi de la situació és un factor determinant per prendre les decisions correctes.

Si fem un pas més, la comunicació en els equips de treball és clau en el bon funcionament de la companyia. Avaluacions per competències o exercici poden ser molt útils per a: fixar i donar a conèixer els objectius als empleats, alinear les competències desitjades amb les de l’empleat, donar feedback constructiu, dissenyar plans formatius i de carrera individuals i com a espai de reflexió entre empleat i cap.

I finalment, una de les eines més eficaces per al desenvolupament dels empleats: els Assessments. Són eines que ajuden a treballar amb els empleats sobre el grau de coneixements i l’eficiència en processos interns.

Sens dubte, aquest tipus d’eines poden tenir un impacte molt positiu tant en la motivació dels empleats com en la millora de l’organització amb el seu conseqüent impacte en el negoci.

Article en Equips i Talent