Què influeix en el compromís dels treballadors?

Clima Laboral Openmet People
Compromís dels treballadors

A Openmet portem anys estudiant el compromís dels treballadors a través de les respostes de les persones que realitzen enquestes de clima laboral amb nosaltres. Compromís és un concepte imprescindible a tenir en compte per conèixer el clima organizacional. Però, realment el compromís es pot definir o entendre de forma genèrica? Els conceptes relacionats amb ell són sempre iguals? Canvien? Existeixen eines per conèixer les fites influents?

Què influeix en el compromís dels treballadors?

Arran d’aquestes preguntes hem realitzat un estudi (amb més de 70000 respostes) per conèixer com i què influeix en el compromís dels treballadors. Aquestes són les conclusions:

  • Existeixen aspectes comuns en qualsevol organització que influeixen en el compromís dels empleats.
  • Existeixen factors que depenen del sector i l’activitat de la companyia.
  • L’organització en patir canvis genera aspectes que repercuteixen en el compromís que en èpoques “normals no ho faria.

Passo a exposar aquestes conclusions.

El compromís laboral de qualsevol empresa té conceptes comuns que influeixen en totes les organitzacions.

Són aquells aspectes que independentment de l’empresa, el sector o la situació de la companyia influeix de forma directa en el compromís. Aquests aspectes, els nomenarem fixos, són: la recomanació a altres persones de l’empresa com a bon lloc per treballar, la repetició d’aquesta empresa per treballar si haguessin de tornar a triar, la possibilitat de desenvolupar-se professionalment i la percepció de confiança cap a les persones per part de l’empresa.

Aquests 4 elements són els claus si desitgem analitzar el compromís de qualsevol companyia. Existeixen altres factors, que els denominarem específics, que estan relacionats amb l’activitat de l’empresa, el sector al que pertanyen, la situació del mercat laboral d’aquest sector i el tipus de treball. Aquí entren conceptes com la identificació amb la cultura i els valors de la companyia, el futur estable de la companyia, la gestió per part de l’equip directiu, el tipus de treball que es realitza o la retribució.

El compromís “fluctuant” es produeix quan es produeixen canvis excepcionals en la companyia. Per exemple, La fusió entre dues empreses, un procés de ERE, un creixement ràpid de la companyia, els canvis dràstics de processos, etc. Aquí podrien entrar conceptes com: la relació amb els caps, l’orientació cap a la qualitat dels processos, l’adaptació de l’empresa als canvis, el creixement de l’empresa, el desenvolupament i la retenció del talent, la comunicació interna, la claredat dels objectius… Aquests aspectes poden influir considerablement en el compromís dels treballadors causant problemes tant a nivell motivacional com d’eficiència organitzativa en les empreses si no es detecta i es treballa en la millora d’aquestes fites.

Per arribar a aquestes conclusions hem treballat amb Quadres d’Importància – Valoració que relacionen quin és la importància de l’ítem en relació a algun aspecte concret del clima laboral i quin és la seva valoració:

L’ importància de cada ítem generalment s’obté a partir de 2 possibles camins:

  • Preguntant directament per ella als empleats (Importància explícita).
  • Inferint l’ importància a partir de càlculs estadístics (Importància inferida).

Quan parlem d’importància ens referim a quant important és una pregunta en relació a un aspecte concret del clima laboral. D’aquesta manera podem saber quant important és cadascuna de les preguntes (o indicadors) per maximitzar el concepte a analitzar.

Gràcies a aquesta eina d’anàlisi en un estudi de clima laboral hem conegut aspectes concrets que estan influenciant en el compromís.

També mitjançant aquest mecanisme utilitzat en les enquestes de clima laboral podem conèixer altres eixos claus com les actituds que influeixen en el lideratge, la satisfacció laboral, en la comunicació interna, la col·laboració entre departaments, la conciliació… Conèixer millor què influeix en l’organització ajudarà a fixar les prioritats de millorar i aconseguir empreses amb empleats compromesos i satisfets.

Els quadres de decisió Importància – Valoració són una eina indispensable per realitzar una bona anàlisi de resultats d’un estudi de clima laboral, perquè permeten:

  • Una primera i àgil guia per prendre decisions relacionades amb els principals aspectes de millor del clima laboral, a partir de la categorització dels resultats en diferents quadrants.
  • Una atractiva i ràpida visualització dels resultats.
  • Visió més completa de com fomentar el compromís i la satisfacció en la teva empresa.
  • Analitzar els canvis segons s’estiguin vivint. On posar el focus.

Si vols ampliar coneixement respecte estudis de clima laboral, et proposem la lectura d’un dels nostres articles més llegits:

>>Compromís: Aspectes a analitzar en una enquesta de clima laboral.