Enquesta de satisfacció: com triar el tipus més convenient per a cada cas.

Openmet Customers Satisfacció de Clients
enquesta de satisfacció

Quan els nostres clients ens demanen ajut per a realitzar els seus projectes d’avaluació de la satisfacció o experiència dels seus clients, hi ha un primer aspecte important que cal decidir i que marca ja des de bon principi algunes de les característiques de l’estudi.
Aquest aspecte és la decisió sobre com i quin és el millor sistema per a fer l’entrevista o enquesta de satisfacció. Per telèfon? Cara a cara? Electrònica?

Habitualment, aquesta decisió s’acaba prenent en base a diferents raons, que us volem resumir a continuació en aquesta entrada del bloc.

Enquesta de satisfacció: eines per a obtenir feedback o fer entrevistes als clients

Les eines disponibles per a comunicar-se amb els clients i obtenir el seu preuat feedback generalment acaben essent un dels 3 tipus diferents que apareixen a sota. Cada enquesta de satisfacció té els seus pros i contres, que caldrà avaluar en funció de les característiques, objectius i pressupost de l’estudi.

Tipus d’enquesta Pros Contres Aplicacions més freqüents
Cara a cara / Presencial · L’enquesta es pot fer en calent, en el mateix moment en què s’ha consumit el producte o servei · Alt cost · Enquestes a clients clau
· La selecció de la mostra adequada pot ser in situ i dinàmica · Si els clients són dispersos geogràficament, s’encareix més · Enquestes on predomina la informació qualitativa
· Es pot mostrar objectes o informació al client en directe · Triga més temps a completar-se · Enquestes complexes o llargues
· Bones respostes a preguntes obertes · Enquestes on els clients estan junts a un mateix lloc i temps
· Es pot demanar al client que ompli ell mateix algun aspecte · Enquestes en calent al punt de servei

Telefònica · Es pot tenir molt control sobre el contingut i procés exacte de l’entrevista · Cost mig · Tot tipus d’enquestes generalistes
· La selecció de la mostra adequada pot ser molt bona · Pot ser avorrida si cal contestar moltes preguntes similars (p.ex. amb escales de resposta)
· Alguns clients poden ser molt difícils de trobar
· No es pot mostrar informació visual

Electrònica / Web · Baix cost · Ratis de resposta baixos · Enquestes B2B on hi ha una relació forta o constant amb el client
· Permet enquestar un gran nombre o la totalitat dels clients · Els dubtes sobre les preguntes no poden ser respostos per una persona · Enquestes d’usuaris de webs, mòbils o aplicacions
· Els clients poden contestar quan a ells els va bé · Les respostes a preguntes obertes solen ser pobres · Enquestes integrades amb software empresarial (CRM, punt de venda, recepció, etc.)
· S’hi pot inserir vídeos o imatges · La selecció de la mostra adequada pot necessitar manipulacions estadístiques a posteriori · Enquestes de satisfacció interna al personal de les empreses
· Fàcil de contestar i habitualment ràpida per als clients · Enquestes automatitzades, periòdiques, molt curtes o desassistides (p.ex. kiosks)
· Rapidesa d’execució de l’estudi

Si voleu ampliar informació referent a les enquestes de satisfacció, us recomanem llegir altres artícles del nostre bloc aquí.