“EmployeePS – Enquestes Pulse”: Conèixer i avaluar el clima laboral i engagement

Clima Laboral Openmet People
EmployeePS

Quantes vegades hem escoltat i llegit allò de… “els empleats més compromesos mostren millors actituds davant el dia a dia i millor adaptació als canvis”. I tanmateix, portem algun tipus de control sobre el compromís dels nostres equips?
La història d’ Openmet People ens demostra que, en un percentatge alt dels casos, les respostes a la pregunta que s’ha plantejat són d’aquest tipus: “Sí, nosaltres mesurem el clima laboral i el compromís”.

Avaluar periòdicament el clima laboral i l’engagement del teu equip, essencial.

Habitualment, les mesures que es realitzen solen ser cada dos anys, i abasten anàlisi molt complerts. No obstant això, les organitzacions tendeixen a experimentar canvis cada cop més ràpids i que poden repercutir en el compromís i la motivació dels treballadors.
Per això, a Openmet People creiem en la necessitat que es realitzi una avaluació contínua del compromís i el clima organitzacional com a tècnica de coneixement, de seguiment sobre certes accions i de detecció de possibles desviacions. Per això, hem desenvolupat una metodologia d’avaluació contínua que permet conèixer aspectes del clima organitzacional de l’empresa a curt termini i, a més a més, identificar i mesurar els elements claus del compromís dels treballadors.

Com conèixer l’engagement i la motivació dels col·laboradors en temps real?

Expliquem ara breument les fases que s’utlitzen en aquesta metodologia.

1. DISSENYAR EL PROCÉS

La primera és la fase de “disseny i adaptació del qüestionari”, en la qual se seleccionen les preguntes i KPIs pertinents, amb el suport d’ Openmet People i el seu model 5F de clima laboral com a referència.

El qüestionari té 1 o 2 preguntes fixes que actuen com a indicadors d’evolució. Les preguntes variables (entre 2 i 4) es confeccionen amb l’objectiu d’esbrinar aspectes d’interès específics de l’organització. Per exemple, analitzar l’impacte de la implantació d’una nova pràctica de comunicació transversal a través de preguntes relacionades amb comunicació entre departaments i col·laboració.

2. CONÈIXER EL FEEDBACK

A continuació, es durà a terme la segona fase. Consisteix en el coneixement del feedback dels nostres treballadors mitjançant qüestionaris electrònics.
La freqüència de llançament s’adapta en funció de les necessitats del client, i pot ser setmanal, quinzenal o mensual.
D’altra banda, aquesta activitat es duu a terme amb una mostra d’empleats d’un panell fix, és a dir, que repetirà de forma periòdica el qüestionari; o bé d’un panell aleatori i controlat, on se seleccionarà una mostra representativa a cada llançament.

3. ANALITZAR DADES

Durant el període d’emplenament de l’enquesta, el client pot accedir a Openmet Feedback Manager, l’entorn de resultats Business Intelligence, que facilita el seguiment en temps real tant de la participació com dels resultats.
El sistema permet dur a terme, de forma totalment intuïtiva i sense cap tipus de complexitat tècnica, l’anàlisi de resultats sobre la base de les preguntes definides prèviament. En treballar per indicadors, els resultats es presenten de forma executiva i és possible agregar resultats de períodes anteriors als actuals, per tal d’obtenir una visió tant específica d’un període concret com una visió general dels resultats agregats.

4. DECIDIR I ACTUAR

La fase final correspon a la comunicació dels resultats a les persones clau i la presa de decisions sobre possibles àrees d’actuació. En aquest punt, la segmentació demogràfica prèviament definida ens ajudarà a treballar d’una forma més enfocada per divisions, per lloc de treball o segons tipus de contracte.

Punts que cal tenir en compte sobre EmployeePS

Principals punts a tenir en compte a l’hora d’implantar aquest tipus de sistemes d’avaluació contínua:

– Disposar d’un sistema que permeti conèixer en temps real els resultats, així com obtenir una anàlisi avançada dels mateixos.
– El suport d’un partner amb expertise en clima laboral i compromís que pugui assessorar en la definició de preguntes, la interpretació de resultats i en possibles accions de millora.
Definir bé el panell d’enquestats i, en funció d’això, la freqüència dels qüestionaris.
Enfocar i diversificar les preguntes a cada onada.
– Una freqüència molt alta pot reduir, de forma considerable, el nombre de respostes i l’interès general en l’eina.
Treballar amb KPIs mitjans i alts permet analitzar de forma executiva els resultats i la identificació d’àrees de millora.
– Resulta útil treballar amb dades de segments com ara departaments, tipologies de llocs de treball, etc.
Disposar d’un benchmarking tant intern com a extern.
– La possibilitat d’accés als resultats per part dels gestors d’equips.
– Un disseny atractiu de l’enquesta electrònica ajuda a la participació.

EmployeePS és la metodologia d’avaluació ideal per a empreses enfocades en els seus col·laboradors, en convertir-se en una eina tecnològica de consultoria que avalua, alhora, tant aspectes clau del clima laboral de l’organització com el compromís i motivació dels treballadors, facilitant una ràpida detecció i actuació en possibles àrees crítiques.

I vosaltres, Què n’opineu de la importància de conèixer l’engagement i motivació dels empleats d’una empresa?