Mètodes d’avaluació per a comandaments intermedis

Clima Laboral
comandaments intermedis empresa

Avaluació específica del clima organitzacional per a comandaments intermedis

Malgrat cada organització té la seva pròpia idiosincràsia, es poden identificar una sèrie d’elements comuns, estretament lligats amb les activitats que els comandaments intermedis exerceixen diàriament.

D’entrada, el primer element podria ser un dels més obvis: l’empresa on es treballa. Però no és l’únic. A més de dur a terme les tasques diàries i de complir amb els objectius establerts, els comandaments intermedis interactuen regularment tant amb els seus col·laboradors, com amb els seus caps, a més de les pròpies necessitats del seu lloc com la formació, l’horari, la conciliació, la quantitat de treball, les promocions internes, la disponibilitat de les eines, les carreres professionals, i molts altres. Sense oblidar-nos de la gestió de tasques i de la implantació de les directrius que marca la direcció de la companyia.

Per tot això, és necessari dur a terme una avaluació sobre cadascun d’aquests processos d’interacció implícits en el dia a dia dels comandaments intermedis dins de les organitzacions on treballen.

Abans de seguir, s’ha d’aclarir que el seu objectiu no va a ser el d’afegir més càrrega de treball sobre ells, sinó tot el contrari: quan el mètode d’avaluació es realitza correctament, pot aportar una informació molt útil tant a l’hora d’administrar el seu treball com per resoldre els conflictes o problemes sorgits. D’aquesta manera, s’evitarà a més recórrer a les habituals “solucions de pega”.

Per evitar aquest tipus d’accions, el mètode d’avaluació per a comandaments intermedis que es proposa a continuació està pensat perquè pugui utilitzar-se, d’una banda, com una eina d’anticipació als problemes. I per l’altre, per facilitar l’elaboració de plans d’acció i de treball, que afrontin realment les situacions inesperades i/o possibles conflictes, en el cas que finalment succeeixin.

 

Model 4R de clima organitzacional per a comandaments intermedis

Per acompanyar als comandaments intermedis en aquest procés, es proposa utilitzar el model 4R de clima organitzacional per a comandaments. Aquest mètode d’avaluació permet analitzar, de forma intuïtiva, una sèrie d’aspectes clau que són comuns o que es repeteixen a través de l’acompliment laboral dels comandaments intermedis en qualsevol organització, agrupant-los en 4 grans relacions: la relació amb la seva empresa, amb el seu cap directe, la disposició del seu lloc de treball, i, finalment, el seu equip de treball.

 

1. Relació amb l’Empresa.

En centrar-se en la relació amb l’empresa, aquest model busca conèixer la percepció sobre el paper i els objectius que ha d’aconseguir el comandament intermedi, així com el grau de coneixement sobre l’estratègia i els objectius de l’organització, la qualitat i eficàcia dels procediments i, finalment, la comunicació que s’estableix entre els diferents serveis i departaments.

 

2. Relació Cap directe – Comandament intermedi.

El model 4R permet avaluar les relacions entre el cap directe i el comandament intermedi, focalitzant-se en els següents aspectes: l’eficàcia de la comunicació i les directives fixades pel superior, la seva capacitat de lideratge, la motivació i coordinació que estableix, la seva accessibilitat, la confiança i el reconeixement de l’esforç en els altres, l’avaluació del treball que realitza, etc.

 

3. Lloc de treball.

Aquest indicador ajuda a recopilar informació sobre l’opinió que té el comandament intermedi sobre els aspectes més importants, i vinculats amb el seu entorn més directe dins de l’organització. Per a això, s’avaluaran elements com: la carrera professional dins de l’empresa, la formació rebuda, el salari, la conciliació laboral, l’oportunitat de promocionar dins de l’organització, la disponibilitat de les eines adequades per a l’acompliment del treball, etc.

 

4. Relació Comandament intermedi – Equip de treball.

En les relacions que el comandament intermedi manté amb el seu equip, el model 4R permet conèixer: la disponibilitat de les eines necessàries per motivar al personal a càrrec, el suport del cap directe a l’hora de resoldre conflictes laborals en un servei o departament, l’ambient de treball, l’orientació cap a la qualitat del servei, el tipus de relacions i cooperació entre els membres de l’entorn de treball, etc.

 

Avaluar el dia a dia per millorar els resultats del negoci

Com es pot veure, el rol dels comandaments intermedis va molt més allà de complir amb unes tasques de treball i/o donar ordres i informar als altres sobre el que ha de fer-se diàriament en un lloc de treball. Són l’element aglutinador de qualsevol empresa.

En aquest sentit, el model 4R permet identificar de forma senzilla i directa, els elements més importants vinculats amb el seu dia a dia i que, en el fons, reflecteixen a la perfecció la manera com treballen les organitzacions.