La importància de les enquestes de clima laboral per a una empresa

Clima Laboral Openmet People
Clima laboral empresa

En l’actualitat, moltes companyies es preocupen per l’opinió dels empleats de les seves empreses. S’interessen per conèixer quin és el nivell de satisfacció i motivació dels seus empleats per saber com es poden millorar i aconseguir així empreses més eficients i amb millors resultats. Per a això utilitzen els estudis de clima laboral.

La percepció sobre els diferents processos d’una empresa, projectes, resultats, decisions i procediments és diferent segons si el lloc que s’ocupa està a la zona superior de l’organigrama d’una empresa o en altres nivells. La percepció dels empleats influeix en les seves conductes i, per aquest motiu, interessa que siguin conegudes i tingudes en compte per part de la cúpula d’una empresa.

Les enquestes de clima laboral permeten, a través d’una senzilla eina com un qüestionari, analitzar el “clima” o percepció d’una organització en un moment donat. La informació recollida a través de l’enquesta, sempre que aquesta es confeccioni i es dugui a terme adequadament, permet obtenir un coneixement intern de la pròpia companyia que cap assessor extern podrà mai facilitar.

A més dels beneficis que reporta als empresaris, realitzar un estudi de clima laboral permet també als empleats canalitzar les seves opinions a través d’una eina oficial. El simple fet de permetre expressar opinions i saber que aquestes van a ser conegudes i tingudes en compte pels responsables de la gestió de la companyia, redunda ja de per si en una millora del clima laboral.

Abans de submergir-se en un diagnòstic de clima laboral, l’empresa i els responsables de dur a terme aquest procés han de preguntar-se: per què volem fer una enquesta de clima a la nostra organització? La resposta ha de ser coherent i honesta, ja que establirà les expectatives a l’hora de dissenyar el procés de diagnòstic i marcarà les pautes durant la presa de decisions.

Openmet disposa d’un model propi de clima laboral basat en la metodologia EFQM (Estàndard de qualitat europeu de compromís per l’Excel·lència) que permet identificar i analitzar les necessitats dels nostres clients. El model permet adaptacions a les necessitats específiques dels clients.