lideratge

Les 5 diferències entre els bons i mals caps

En el bloc d’Openmet hem parlat nombroses vegades del lideratge i varis dels seus aspectes claus. Des del mateix concepte, la seva avaluació i els seus rols fins ser un aspeccte clau a analitzar en el model de clima laboral d’Openmet 5F basat en EFQM….