Identificació de talent humà. Els empleats “High-Potential”

Gestió per competències
empleats high potential

En una organització és primordial tenir un control del talent humà dins de l’equip laboral que es gestiona, tant per a la presa de decisions, com per al futur del negoci.

Els empleats “High-Potential”

Les empreses han de reconèixer i retenir el seu actiu més important, els seus empleats “High-Potential” (HiPo) és a dir, d’alt potencial.

D’ells, neixen els futurs liders que prenen les responsabilitats de l’equip. Identificar-los és una tasca súper important per a qualsevol empresa. Però no sempre és senzill reconèixer aquests perfils tan buscats.

Per això, des d’Openmet volem parlar d’això i com poder identificar-los definint els seus trets més característics.
A més, veurem com diferenciar-los dels empleats “High-Performers”, persones amb alt rendiment.

 

Empleats “High-Performers” i “High-Potential” no són el mateix

Els empleats “High-potential” o empleats amb un alt talent potencial, tenen la capacitat i l’aspiració per convertir-se en líders d’èxit dins d’una organització.
Un empleat “High-Performer” o d’alt rendiment, són treballadors que també posseeixen un alt potencial, però no sempre és el cas. Un empleat pot ser molt bo en el seu treball però no tenir “fusta” o desig d’assumir un paper de lideratge.
Aquí veiem una primera diferència important entre els uns i els altres.

Per a una organització, no ser capaç de diferenciar entre rendiment i potencial dificultarà la tasca d’identificar, formar i retenir talent, a més de ser una tasca costosa.

“Tots els empleats amb alt potencial són d’alt rendiment, però no tots els empleats d’alt rendiment tenen un alt potencial”
Llavors, Com focalitzar fàcilment als empleats “High-Potential” dins d’una organització si el rendiment i el potencial no són mútuament excloents?
A continuació definim 4 trets diferencials entre els empleats “High-Potential” i els empleats “High-Performers”:

 

1. Proactiu vs. reactiu

Un dels trets més obvis d’un empleat “High-Potential” que té potencial d’èxit en un paper de lideratge és si adopten un enfoc proactiu o reactiu a la resolució de problemes.

Un empleat proactiu planeja per al futur – no esperen a que es produeixi una crisi per reaccionar. Els empleats reactius, d’altra banda, esperen fins al moment en què sorgeix un problema per arribar a una solució. Si bé tots dos enfocaments apunten a resoldre el problema, l’enfoc proactiu és més efectiu per desenvolupar tasques de líder.

 

2. Líders vs. seguidors

No tots els empleats tenen el propòsit d’ascendir dins d’una organització. Alguns empleats es senten completament feliços en les seves posicions actuals i no tenen desig de dirigir i administrar un equip. Això no és per res dolent. Després de tot, darrere d’un líder exitós té un equip d’alt rendiment recolzant-lo.

Llavors és summament important, en lloc de buscar candidats obvis per al lideratge basat només en el rendiment, tenir en compte les contribucions individuals i els trets de personalitat.

Els empleats d’alt potencial sovint es caracteritzen per la seva capacitat d’anar més enllà de les tasques definides. No es centren en la seva persona, sinó en l’equip com un tot. Ells busquen oportunitats per aportar les seves habilitats i demostrar les seves habilitats de lideratge.

 

3. Receptiu vs. no receptiu a la retroalimentació

Qualsevol pot assentar el cap quan rep crítiques constructives, però un empleat d’alt potencial acceptarà aquesta retroalimentació, la recordarà i aplicarà els canvis necessaris per millorar. Els empleats que són veritablement receptius a la retroalimentació prendran mesures immediates, no per salvar la seva pròpia pell, sinó per convertir-se en un millor treballador. Els empleats amb alt potencial evitaran cometre el mateix error dues vegades.

 

4. Conèixer el negoci vs. conèixer el treball

Al final, es tracta de conèixer el negoci enfront de conèixer el treball. Els empleats “High potential” i els “High Performers” s’esforcen per aconseguir el màxim rendiment, però el talent potencial apunta més enllà d’això.

En lloc de fer el que necessiten per tenir èxit en els seus rols individuals, els empleats d’alt potencial tenen en compte tot el negoci. Poden veure clarament com el seu treball contribueix a l’èxit general.

Mentre que els alts rendiments busquen fer-ho bé com a individus, els alts potencials desitgen fer-ho bé com a companyia.

Des d’Openmet sabem que definir el tipus de talent humà en una organització, (tant el que l’empresa necessita, com saber del talent que es disposa) és essencial en el desenvolupament i en la consecució d’objectius.

Contacta amb nosaltres per a més informació.