Openmet col•labora amb la Clínica Eugin per la implantació d’un nou model d’avaluació de clima laboral

Clima Laboral Openmet People
Caso de éxito Clinica Eugin

Conèixer les necessitats de cada col·lectiu és una eina molt potent per a RRHH

Openmet People és la línia de RRHH d’Openmet Group. El seu objectiu és ajudar a les empreses a créixer a través de la mesura correcta, l’assessorament en la presa de decisions i el diagnòstic de la opinió del recurs més valuós de qualsevol empresa: les persones que hi treballen. En aquest sentit, treballen conjuntament amb la Clínica Eugin en la implantació d’un model d’avaluació de clima laboral. El nivell de participació en les enquestes sobre el clima laboral en aquesta organització arriben al 80% i gracies a les seves conclusions des de RRHH poden plantejar accions concretes per a millorar el sentiment de pertinença a la organització.

Quines necessitats existien a Eugin per portar-la a buscar un proveïdor extern expert en clima laboral?

Juli Fernández (J.F.).: EUGIN és una organització que parteix d’un model basat en les persones i és que, degut a la nostra orientació al pacient, tenim clar que si el treballador està bé, el pacient estarà ben atès i satisfet. I aquesta és una de les nostres principals premisses en la nostra manera de treballar. Basant-nos en aquesta condició, volíem captar bé les necessitats de la nostra plantilla. Buscàvem noves maneres de donar veu i participació als treballadors perquè s’expressessin d’una manera com més objectiva possible sobre les seves inquietuds, sobre com perceben la organització, què els agradaria millorar…

En aquest sentit, les enquestes sobre el clima laboral són una eina extraordinària i, per això, l’any 2012 vam treure la primera a la llum. Estan plantejades amb periodicitat anual. Aquest any vam tenir molt bons resultats, que el 2013 es van confirmar, i a més a més, van millorar en alguns aspectes avaluats. Però després de dos anys, i degut al volum de dades tant elevat i a la complexitat de l’anàlisi dels resultats, vam decidir buscar un proveïdor expert. En aquest punt, s’inicia la nostra relació amb Openmet, amb els que ja hem portat a terme l’enquesta del 2014.

Quines millores introdueix Openmet a l’Enquesta de Clima Laboral?

J.F.: A l’Enquesta del 2014 s’han agrupat els indicadors en factors (distingint dos factors principals i diferents com la motivació i la satisfacció), s’han afegit ítems nous, etc. L’objectiu incial de prendre el pols de la organització es va dur a terme el 2012; l’any següent es va aconseguir el repte de disposar de dades per a poder comparar amb dos resultats; i el 2014 hem automatitzat l’enquesta i l’anàlisi de dades, permetent disposar de resultats en temps real (mentre l’enquesta estava oberta), i d’una aplicació de “business intelligence” per gestionar els resultats de l’enquesta.

Openmet, com empresa experta en temes de clima laboral en les organitzacions, ens ha aportat un plus afegit que és la seva experiència en aquest tipus de projectes i aportant-nos noves preguntes que ens aportin la valoració d’aspectes qualitatius molt interessants i que no recollíem fins aquest any.

Quina metodologia es va dur a terme?

Iñaki Orbegozo (I.O): En primer lloc, vam analitzar el model d’Enquesta de Clima Laboral amb el qual treballava fins aleshores Clínica Eugin i ho vam comparar amb el nostre model de clima laboral basat en la metodologia EFQM (Estàndard de qualitat europeu de compromís per l’Excel·lència).

Vam fer una proposta que es centrava en una creació de ítems nous i una distribució per categories i indicadors, amb la voluntat de que fos més fàcil i útil, tenint en compte el tipus d’organització, la seva mida, etc.. Finalment, l’Enquesta de Clima Laboral de Eugin es divideix en dues grans necessitats: satisfacció i motivació.

Doncs a nivell de software, quines novetats s’han introduït?

I.O.: Des de Openmet People, hem implantat la informació tant de 2012 com del 2013 en el mateix entorn, per poder analitzar l’evolució històrica. És a dir, en la nostra plataforma, independentment que fins el 2014 no haguem treballat junts en el model de clima, si es poden veure les dades i resultats de totes les enquestes realitzades fins aleshores per Clínica Eugin. Adaptem el tipus de preguntes, el tipus d’escala, etc. I creem una nova eina que no només analitza a nivell global, sinó que permet saber, per exemple, dades concretes per col·lectius de treballadors.

J.F.: Això a mi, em permet un anàlisi de dades molt més efectiu i ràpid. La qualitat del treball d’Openmet és francament bona i els felicito per aconseguir automatitzar una cosa tant complexa, i a la vegada, fer-ho amb una aplicació fàcil de fer servir.

Què destacarien de l’Enquesta de Clima?

J,F.: No hem d’oblidar que el clima no és resultat de la eina, sinó de les polítiques de RRHH que hi ha al darrera. El nostre repte, acompanyat d’aquesta eina, és llançar més polítiques de Recursos Humans que avalen els bons resultats del clima, i que arribin, fins i tot, a millorar-los. Els nostres premis en matèria de RRHH, i sobretot la gran participació de la nostra gent en les enquestes avalen, en gran part, la vocació real que hi ha en EUGIN per estar al costat de les persones. Estem convençuts de que si el treballador està content i satisfet, el pacient ho percebrà.

I.O.: No s’ha d’oblidar que l’enquesta és voluntària, anònima i que l’índex de participació en el cas present ha set elevat, al voltant del 80% de la plantilla.

Quin feedback han rebut els treballadors de la Clínica Eugin?

J.F.: Per mi, el més important, precisament és aquest alt grau de participació. I, per altra banda, el que més destacaria és la voluntat de la gent d’aportar. En la nostra Enquesta de Clima es combinen preguntes tancades amb d’altres de text obert. Un 75% de l’informe final es correspón precisament a tots els comentaris anònims que la gent fa. Els nostres treballadors tenen l’absoluta llibertat per a comentar-nos el que vulguin, i, per a nosaltres, aquestes propostes, idees, opinions i suggeriments, són les eines més poderoses.

Quant dura la implantació d’aquest nou model d’automatització?

I.O.: El disseny de l’eina adaptada al client pot durar entre dos i quatre setmanes segons la complexitat del projecte. Respecte als resultats de les enquestes són en temps real. A nivell general, quan des de Openmet People fem projectes que van més enllà de l’automatització de processos poden tardar entre una setmana i quinze dies en presentar un informe detallat a Direcció amb les línies d’acció que proposem.

El nostre objectiu és que la organització no tingui que calcular i que l’anàlisi extern que presentem ofereixi, realment, l’opinió d’una companyia experta en clima. A partir d’aquí, hi ha certes eines perquè les companyies acabin donant accions de millora per els seus treballadors. Tractar bé als treballadors genera beneficis a la organització, i no només econòmics, sinó de qualitat i reducció de costos.

Podria destacar-nos alguna política concreta que s’hagi iniciat gracies a les propostes dels treballadors en l’Enquesta?

J.F.: A nivell global, el nivell de satisfacció global és alt a tots els nivells; on realment es veuen les diferències és quan s’analitzen els resultats segmentant per col·lectius: les expectatives i suggeriments de, per exemple, el col·lectiu d’infermeria no són necessàriament les mateixes que del col·lectiu d’atenció al pacient. És aquí on l’enquesta és útil, perquè pots adaptar molt les respostes d’EUGIN a les necessitats específiques de cada grup. Els comentaris oberts de l’Enquesta ens han permès prendre decisions respecte a impulsar canvis interns rellevants o fins i tot a enfocar molt més la formació de coordinadors en determinades habilitats personals.

Per destacar un programa concret, que és el millor valorat en l’enquesta, parlaria del programa “Benestar a EUGIN”, una iniciativa orientada a prevenir i atenuar l’impacte que poden generar en els nostres treballadors l’exposició continuada a situacions emocionals tenses pròpies de la nostra activitat. Aquest programa implica sessions de suport emocional individual, formació en habilitats, tallers de yoga, risoteràpia, hàbits saludables… Tot això orientat a fomentar hàbits saludables i un estil de vida sa i positiu.

Quins reptes futurs s’han marcat?

J.F.: Respecte a l’enquesta de clima i tot el que la rodeja, la nostra feina ara és seleccionar les millors iniciatives que responguin a les necessitats tant globals com de cada col·lectiu. De cara a l’any següent, el nostre repte és treballar en els aspectes relacionats en potenciar la cultura corporativa d’EUGIN, així com per fomentar el sentiment de pertinença a la nostra empresa. Anem a estimular aquests factors a través de, per exemple, iniciatives de comunicació interna interdepartamental i amb accions de RSE que ajuntin sensibilitats que sabem que hi ha a l’empresa.

I.O.: Els nostres reptes de cara a l’any següent es divideixen en dos línies d’actuació, per una banda, millorar els informes automàtics del software, fer-los més personalitzables en quant a gràfics i disseny. Volem que siguin únics per a cada client i que fàcilment el pugui presentar internament sense tenir que treballar amb altres eines il·lustratives. Per altra banda, seguir avançant en l’agilitat en la implantació de projectes de clima laboral tant en pymes com en grans empreses.

Volem donar a conèixer els beneficis que aquest tipus de projectes tenen en les empreses. No hem d’oblidar que estem el 2015 i moltes organitzacions mai han realitzat un projecte de clima laboral. En sí, aquests projectes són un magnífic canal de comunicació treballador – empresa, un canal d’innovació i millora continuada. Aquest tipus de projectes a Europa encara no són tant habituals com a Llatinoamèrica i Estats Units.

Deixa un comentari