Employee Engagement: claus per millorar-lo

Avaluació per competències
employee engagement

D’on prové el concepte Employee Engagement? L’engagement fa referència al grau de compromís emocional dels treballadors/es d’una empresa. En aquest sentit, hi influeixen factors com les condicions laborals, el reconeixement, la pròpia tasca, l’ambient de treball, la confiança organitzacional i la relació amb els/les caps directes.

¿Què és l’Employee Engagement?

L’engagement va molt més enllà que el compromís organitzacional, en aquest cas el/la treballador/a s’identifica amb els valors de l’empresa i experimenta nivells alts d’energia, felicitat i absorció amb el treball. És aquí on parlem d’employee engagement.

Per tant, cal posar en marxa una sèrie d’estratègies per fomentar-lo i així reforçar la imatge de l’organització:

Estratègies per potenciar l’Employee Engagement

1. Delimita la teva estratègia organitzacional

Defineix els valors i la missió de l’organització i difon-los correctament a cadascuna de les persones que formen part de l’empresa. Com més delimitada sigui l’estratègia organitzacional, més senzill serà per als treballadors i treballadores identificar-se amb aquests valors.

2. Entorn de treball segur

És important crear un espai on el/la treballador/a experimenti llibertat i seguretat durant el moment de plantejar les seves opinions i idees, i així poder prendre la iniciativa.

3. Crear objectius comuns

En aquest punt, és fonamental dissenyar processos de selecció de personal on s’escullen persones que s’ajustin amb els valors i els propòsits de l’organització.

4. Confiança

S’han de construir canals fiables de comunicació basats en la transparència i honestedat. En aquest sentit, és clau facilitar canals interns de comunicació, tenir en compte als/les treballadors/es durant la presa de decisions, realitzar enquestes de clima organitzacional i treballar en millorar el vincle entre els/les treballadors/es i els/les líders.

5. Reconeixement

Un aspecte clau per al bon funcionament dels equips de treball és el reconeixement oportú, valorar l’esforç i lliurar Feedback als treballadors i treballadores. Aquest últim aspecte és molt valorat per les persones, no només perquè necessiten saber com es valora el seu esforç diari, sinó també per saber les seves oportunitats de millora.

6. Beneficis extra

És important confiar en els treballadors i treballadores, i en aquest sentit, implementar descansos, teletreball o incorporar un pla de retribució flexible, promou el compromís.

7. Desenvolupament

Aposta per la formació contínua i per oportunitats que incrementin el coneixement del teu equip, això generarà la percepció, entre les persones, de que poden continuar creixent a l’organització.

8. Col·laboració

Fomentar la cohesió i la cooperació entre membres d’un equip és clau per millorar els processos de treball, però també per generar una visió integral dels equips de l’empresa.

9. Sistematitza l’opinió dels/les treballadors/es

És fonamental avaluar la feina, el clima, el compromís i conèixer l’opinió dels treballadors i les treballadores respecte a qualsevol àmbit de l’empresa.

En aquest sentit, a Openmet recomanem sempre, com a punt de partida, realitzar un estudi de clima laboral y compromís, el qual ens proporcionarà informació precisa sobre el grau d’engagement dels/les treballadors/es, a més de les claus per incrementar-lo, el que sens dubte serà de gran valor a l’hora de prendre decisions dins l’organització.

¿Quines diferències hi ha entre Employee Engagement i Employer Branding?

Coneix què és l’Employer Branding i per a què serveix. I a més, descobreix els beneficis d’implementar una sèrie d’estratègies per fomentar l’employer branding i per reforçar la imatge de l’organització.